A+ A A-

Werkgroep Luchtvaarthistorie

werkgroep luchtvaarthistorie thumbDe werkgroep Luchtvaarthistorie startte in januari 2003. De activiteiten bestaan uit het doelgericht verzamelen en toegankelijk maken van relevante gegevens en/of materialen, die met de historie van het vliegveld Eelde en haar naaste omgeving samenhangen. Alle verzamelde voorwerpen, documenten, boeken en tijdschriften worden -voorzover relevant- bewaard in het archief van Ol Eel en in een kast in de Hesselinkzaal van het Historisch Centrum van Ol Eel.

Activiteiten van de werkgroep

Deze werkzaamheden hebben in mei 2011 geleid tot de uitgifte van het boek "Vliegveld Eelde 1931 – 2011. 80 jaar in Vogelvlucht", waarin de geschiedenis van en de activiteiten op het vliegveld worden beschreven. Ook wordt regelmatig gepubliceerd in het ledenblad van Ol Eel "Kontakt".

De werkgroep Luchtvaarthistorie houdt zich thans bezig met het inventariseren en beschrijven van luchtvaartmonumenten op Groningen Airport Eelde ten behoeve van onder andere een landelijke databank. De werkgroep is begonnen met het redigeren van de beschrijvingen van luchtvaartfoto's uit het archief van Ol Eel. Een permanente activiteit is het verzamelen van relevante persberichten over de luchthaven in een knipselmap. Ook het halfjaarlijks wijzigen van de thematische inhoud van een vitrine in de terminal van de luchthaven behoort tot de activiteiten.

De werkgroep onderhoudt contacten met directie en personeel van Groningen Airport Eelde en andere bedrijven op de luchthaven, alsmede met de Stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde.

Werkgroepleden

De werkgroep Luchtvaarthistorie bestaat uit: Doewe Pelleboer, Hendrik Cazemier, Gerard Determeijer en Berend de Vries.

Bereikbaarheid

Contactpersoon is: Doewe Pelleboer, te bereiken via het e-mailadres: doewepelleboer@gmail.com

Jaarverslag werkgroep luchtvaarthistorie 2017

 

Activiteiten

Tentoonstelling: 'Roel Bekkering, de boer die schilderde'; schilderijen van Roel Jan Bekkering. Weekenden: 24 - 25 februari & 3 - 4 maart 2018 in 't Loughoes en de Dorpskerk te Eelde. Openingstijden: 12.00 - 17.00 uur. Voor meer informatie: zie actueel.

Extra lezing: "Roel Bekkering, de boer die schilderde", door Ernestien Honing. Vrijdag 2 maart 2018, 15.00 tot 16.00 uur, in verzorgingshuis Symphonie (Else van der Laanhuis) te Eelde.

Algemene ledenvergadering: 9 april 2018, 20.00 uur, in het Historisch Centrum, Bähler Boermalaan 6, Paterswolde.

Boeken- en platenmarkt: Hemelvaartsdag, 10 mei 2018

Actueel

Opruimen tentoonstelling 100 jaar SEW in volle gan…

Na een zeer succesvolle tentoonstelling over 100 jaar Stichting Eelder Woningbouw zijn de opruim werkzaamheden in volle gang. De Deel...

12-02-2018

Lees meer

Van “mitproaten noar opschrieven”, “van opschrieve…

Om voor de toekomst een duidelijk doel te hebben waar de activiteiten van Ol Eel zich op gaan richten en...

19-01-2018

Lees meer

De boer die schilderde: Roel Bekkering

Roel Bekkering (1907-1989) was een boer die schilderde. Zijn missie was herinneringen aan bijzondere plekjes – met name in Eelde...

18-01-2018

Lees meer

Nieuwjaarsvisite Ol Eel

Zondag 7 januari jl. was de nieuwjaarsvisite in herberg ‘ Oud Gemeentehuis’. De nieuwe eigenaren kregen uit handen van voorzitter...

16-01-2018

Lees meer

Gezellige oudejaarsbijeenkomst vrijwilligers

Vrijdag 29 december jl., was er voor het derde jaar een eindejaar vrijwilligersbijeenkomst in het Historisch Centrum aan de B...

06-01-2018

Lees meer

Opening Tentoonstelling 100 jaar SEW

De Stichting Eelder Woningbouw bestaat dit jaar (2017) 100 jaar. Voor de historische vereniging Ol Eel aanleiding om een bijzondere...

22-10-2017

Lees meer

Koop een boek!

Prev Next

Boeken te koop bij Ol Eel

Hieronder treft u de door Ol Eel uitgebrachte boeken aan die nog verkrijgbaar zijn.Daarnaast zijn er boeken die inmiddels uitverkocht zijn of boeken d...

Lees meer

Lemferdinge schakel in de tijd

In het door Nienke Domenie-Verdenius geschreven boek ‘Lemferdinge Schakel in de tijd’ wordt de geschiedenis beschreven van het landgoed Le...

Lees meer

Vliegveld Eelde 1931-2011, 80 jaar in vogelvlucht

De geschiedenis van het vliegveld is in dit boek in vogelvlucht vastgelegd. De ontwikkeling van en de activiteiten op het vliegveld worden beschreven...

Lees meer

Leve de landbouw !

Een beschrijving van de Noordenveldtentoonstellingen, die in de dorpen Rolde, Eelde, Peize, Smilde, Norg, Vries en Roden werden gehouden. Het doel was...

Lees meer

Mensen en Monumenten in Eelde

Henk Hack schreef dit boek op basis van diverse historisch-geografische artikelen die eerder in het weekblad Dorpsklanken zijn verschenen...

Lees meer

Uit Eelde's jongste eeuw: verandering in veelvoud

Ter gelegenheid van de eeuwwisseling is dit boek uitgebracht. Het beschrijft de verandering in veelvoud van de voormalige gemeente Eelde. ...

Lees meer

Drie eeuwen HORECA in Eelde

Het boek geeft een beeld van de horecabedrijfstak in de laatste twee à drie eeuwen in de voormalige gemeente Eelde. Naast de beschrijving van 67 horec...

Lees meer

Dorpsgenoten vertellen

Een uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Ol Eel met als doel lezers te interesseren voor het werk van de vereniging en ten ...

Lees meer

Nieuw op de website

Het nagebouwde huis uit 1917 in het kader van 100 jaar Stichting Eelder Woningbouw wordt afgebroken en opgeruimd. Een korte terugblik en beelden van de afbraak in een filmpje

Rijksmonumenten: Eelde-Paterswolde kent 36 objecten die als Rijksmonument zijn aangemerkt. Al deze monumenten zijn in een overzicht weergegeven.

Toegevoegd bij 'Bijzondere gebouwen': de Waterburcht en de Zuivelfabriek

 

Bezoek het Historisch Centrum

Open op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Bezoek op andere dagen en tijden is mogelijk op afspraak. Tel: 050-3090874

of via info@oleel.nl  

In de periode juni t/m augustus gesloten.

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Bähler-Boermalaan 6

 facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email: info@oleel.nl

NL35 RABO 0376 0835 57