A+ A A-
 • Actualiteiten Ol Eel
  Aantal artikelen:
  20
 • Over Ol Eel
  Aantal artikelen:
  3
  • Historie

   Op 7 november 1980 is in Café Oud Gemeentehuis (Café Makken) te Eelde de Stichting Ol Eel opgericht.

   De stichting is in het leven geroepen om de geschiedenis van de gemeente Eelde in de meest ruime zin van het woord te achterhalen en vast te leggen.

   Tijdens het derde lustrum van Ol Eel krijgt de stichting in april 1996 voor het vele werk dat zij op historisch gebied voor Eelde heeft verricht de erepenning in goud van de gemeente Eelde uitgereikt.

   Op 1 januari 1998 fuseert de gemeente Eelde, als gevolg van een gemeentelijke herindeling in Drenthe, met de gemeenten Vries en Zuidlaren. Het werkgebied van Ol Eel blijft daarna beperkt tot het grondgebied van de voormalige gemeente Eelde.

   Op 6 februari 2004 is de organisatie van de Stichting Ol Eel gewijzigd. De Stichting Ol Eel wordt omgevormd in de Historische Vereniging Ol Eel, waarbij de doelstelling van de voormalige stichting ongewijzigd wordt overgenomen. Daarnaast wordt een vernieuwde Stichting Ol Eel opgericht.

   Tijdens de viering van het 25-jarig is een ledenwerfactie gehouden. Hierdoor stijgt het aantal leden in één keer van 800 naar 1100. 

   Het 30-jarig bestaan is in november 2010 gevierd met de uitgave van het boek "De heren van Paterswolde" en een drietal opvoering van een spetterende revue. Deze revue is door eigen leden geschreven en opgevoerd.

   Aantal artikelen:
   1
  • De vereniging Ol Eel

    (groepsfoto bestuur)

   De Historische Verening Ol Eel is op 6 februari 2004 opgericht en ontstaan uit de Stichting Ol Eel.

   Het doel van de vereniging is het achterhalen, verzamelen, ordenen, verbreiden en (doen) bewaren van gegevens en voorwerpen ten aanzien van de geschiedenis van de voormalige gemeente Eelde.

   De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door nauw samen te werken met Stichting Ol Eel en eventuele beheers- en uitvoeringstaken uit te besteden aan Stichting Ol Eelde en door de instelling van diverse werkgroepen.

   Het bestuur van de Historische Vereniging Ol Eel organiseert onder haar verantwoordelijkheid activiteiten van algemeen historisch belang, zoals jaarvergadering, Neijaorsvisite, lezingen, exposities, locatiebezoeken, deelname aan markten.

   Ook onderhoudt het bestuur van de Historische Vereniging contacten met lokale (historische) verenigingen in het Noordenveld, de provincie Drenthe (provinciaal historicus, Drentse Historische Vereniging, Drents Historisch Overlege), instanties in het overige binnenland en de Duitse partnergemeente Wardenburg.

   Daarnaast houdt het bestuur de activiteiten van de werkgroepen en enkele commissie in het oog. Het verengingsbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor het uitgeven van het verenigingsblad Kontakt.

   Het verenigingsbestuur bestaat uit:

   Nico Harms, voorzitter

   Geert Arends, secretaris

   Siebrand Westerhuis, penningmeester

   Piet Arends, vice-voorzitter

   Diny Arens-Ubels

   Janny Douwes-Hartlief

   Fenny Krijthe

   Rijkent Bloem

   Jan A. Smid.

   Het postadres is:

   Historische Vereniging Ol Eel, p/a Molenweg 13, 9761 VB Eelde

   Email: info@oleel.nl

   Aantal artikelen:
   1
  • Kontakt
   Aantal artikelen:
   2
  • Lid worden?
   Aantal artikelen:
   1
  • De stichting Ol Eel
   Aantal artikelen:
   1
 • Beeldbank
  Aantal artikelen:
  2
  • Filmpjes van vroeger
   Aantal artikelen:
   9
  • Filmpjes van nu
   Aantal artikelen:
   20
  • Eelde toen en nu

   De rubriek Eelde toen en nu wordt periodiek voorzien van nieuwe foto's, die een bepaald thema illustreren. Ol Eel bezit een grote collectie foto's, merendeels uit de vorige eeuw, die een beeld geven van het dorp en zijn bewoners uit die periode. Hier worden foto's van huizen/boerderijen/winkel/gebouwen van vroeger naast die van de huidige situatie gezet.

   Aantal artikelen:
   3
 • Publicaties
  Aantal artikelen:
  2
  • Bibliotheek
   Aantal artikelen:
   1
  • Boeken
   Aantal artikelen:
   8
  • Genealogie

   Door met de rechtermuisknop te klikken op de gewenste genealogie verschijnt de desbetreffende genealogie in een nieuw venster. U kunt de genealogie downloaden door te klikken op het PDF-icoontje. 

   Verschenen publicaties van Ol Eel

   Auteur(s )

   Download

   Genealogie Dumonceau G.J. ten Pas
   Genealogie Hesselink G.J. ten Pas
   Genealogie Timmerman S. Hertog
   Genealogie Van der Es S. Hertog / G.J. ten Pas
   Genealogie Groeneveld G.J. ten Pas
   Genealogie Kraus G.J. ten Pas

    

    

    

    

   Aantal artikelen:
   1
  • Ommetjes

    

   Ol Eel heeft enkele wandeltochten in de voormalige gemeente Eelde herzien. We noemen ze ommetjes. U kunt de wandeltochten in PDF-formaat downloaden. Diverse historisch interssante objecten worden gepasseerd en besproken.

   _________________________________________________________________________________________________________________________

   Aantal artikelen:
   4
 • Ons Dorp
  Aantal artikelen:
  3
  • Bijzondere gebouwen
   Aantal artikelen:
   8
  • Geschiedenis
   Aantal artikelen:
   5
  • Wijken

   Eelde Paterswolde kleinHoe en waar is het dorp gegroeid na de Tweede Wereldoorlog?
   Eelde-Paterswolde-Eelderwolde telden in 1950 een bevolkingaantal van ruim 4000 zielen. Dat aantal groeide explosief in twee, drie decennia tot meer dan 10.000 mensen in 1980. Dat begon met de wijken Nieuwe Akkers, direct gevolgd door de Oranjepolder eind jaren 50. In de jaren 60 groeide de dorpen Eelde en Paterswolde steeds meer naar elkaar toe, zoals door bebouwing aan de Hoofdweg en nieuwe zijstraten als Burgemeester Tonckensweg en Henri Dunantweg. Na de jaren 60 gaat het snel: in hoog tempo verrijzen de Vogelbuurt, Bloemenbuurt, Schilderbuurt en Componistenbuurt aan de westkant van het dorp. Aan de zuid-oostkant van Eelde wordt gebouwd aan Paalakkers. Het duurt vervolgens tot in de jaren 80 voor er weer gebouwd wordt. In deze periode wordt Spierveen ontwikkeld. Van recentere datum zijn de wijken Ter Borch in Eelderwolde en Groote Veen in Eelde, waar nu nog steeds gebouwd wordt.

   Meer detailinformatie kunt u ook vinden in het Ol Eel boek “Uit Eelde’s jongste eeuw, verandering in veelvoud”

    Nieuwe Akkers  Oranjepolder  Vogelbuurt
    Bloemenbuurt  Schildersbuurt   Componistenbuurt 
    Paalakkers  Spierveen I  Spierveen II
    Spierveen III  Spierveen IV  Ter Borgh
    Groote Veen    
   Aantal artikelen:
   3
  • Eelder Journaal
   Aantal artikelen:
   1
  • Landgoederengordel

   Tussen het stroomdal van het Eelder- en Peizerdiep en dat van de Drentsche Aa ligt een smalle zandrug waar in de Middeleeuwen de dorpen Eelde en Paterswolde ontstonden. De aanwezigheid van de stad Groningen maakte het gebied tot een prestigieus toevluchtsoord voor stadjers die genoeg geld hadden. Op de rand van zand en beekdal ontstond een prachtige gordel met Eelder landgoederen.


    

   Aantal artikelen:
   10
  • Oorlogsmonumenten in Eelde-Paterswolde
   Aantal artikelen:
   5
 • Divers
  Aantal artikelen:
  3
 • Werkgroepen

  Vrijwilligers bij Ol Eel

  Ook meedoen als vrijwilliger bij Ol Eel?  U bent van harte welkom!
  Onderstaand een overzicht van werkgroepen die op verschillende terreinen actief zijn. Meer informatie? info@oleel.nl of bij de contactpersoon van de werkgroep van uw keuze.

  Aantal artikelen:
  0

Bezoek het Historisch Centrum

Open op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Bezoek op andere dagen en tijden is mogelijk op afspraak. Tel: 050-3090874

of via info@oleel.nl  

In de periode juni t/m augustus gesloten.

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Bähler-Boermalaan 6

 facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email: info@oleel.nl

NL35 RABO 0376 0835 57