Logo

Stichting Ol Eel

Stichting Ol Eel is op 6 februari 2004 door een algehele wijziging van de statuten heropgericht.
Stichting Ol Eel stelt zich ten doel:
a.    het voeren van het beheer over de ruimten, waarin de stichting en de vereniging hun werkzaamheden uitvoeren, alsmede het beheer over de (historische) goederen van de stichting.
b.    het oprichten en instandhouden van een historisch informatiecentrum met betrekking tot de voormalige gemeente Eelde.
c.    te bevorderen dat de historie van Eelde wordt bewaard, achterhaald en verbreid en de Historische Vereniging Ol Eel daarbij te ondersteunen.

Stichting Ol Eel is een beheerstichting. Zij waakt over het financiële vermogen en de gebouwen waarin Ol Eel is gehuisvest. Ook is zij verantwoordelijk voor de bezittingen van Ol Eel, zoals: voorwerpen, documenten (boeken, kaarten en dergelijke), foto's, dia's, video's en archieven, inclusief de opslag daarvan.
Het bestuur van de Stichting Ol Eel bestaat uit:

Carin Bodewes Voorzitter
Nico Harms Secretaris / Penningmeester
Vera Lolkema Notulist
Otto Bakker  
Coen Hofstee  
Evert Grootjans  
Klaas Jan Westerhof  
Peter Kruit Adviseur

Het postadres is:
Stichting Ol Eel
Hortensiaweg 16
9765 HB Paterswolde
Email: info@oleel.nl

© Ol Eel | Alle rechten voorbehouden