A+ A A-

Werkgroep Archieven

DSC03297 SmallDoor deze werkgroep worden talrijke belangrijke archieven volgens een ordeningsplan, toegespitst op verenigingen, geordend en daarna geinventariseerd in een geautomatiseerd systeem. Een tijdrovend, maar bijzonder belangrijk werk voor het nageslacht. Omvangrijke archieven worden vervolgens in bewaring gegeven aan de gemeente, aldaar opgeslagen en veiliggesteld voor volgende generaties. Hiervan wordt een overeenkomst opgemaakt. Ol Eel blijft eigenaar.

Werkgroepleden

De werkgroep Archieven bestaat uit: Evert Grootjans, Hans van der Zeijden en Jannie Nijboer.

Wij zijn op zoek naar nieuwe werkgroepleden! Informatie en aanmelden op onderstaand e-mail adres of via info@oleel.nl.

Bereikbaarheid

De werkgroep Archieven is dinsdags aanwezig in het Historisch Centrum.
Contactpersoon Evert Grootjans, te bereiken via het e-mailadres: egrootjans@home.nl

Jaarverslag werkgroep archieven 2017

Archieven  (per mei 2017)

 

Geinventariseerde archieven geplaatst bij Ol Eel
Vereniging en Stichting Ol Eel 1980-2010
Stichting Nieuwjaarsconcerten 1988-2005
IVN (Jan Tuttel) 1989-2005
Imkersvereniging Haren-Paterswolde  1914-2005
IJsvereniging Paterswolde   1948-2005
Alg. Ned. Bouwarbeidersbond 1934-2003
Krantenknipselarchief Mies Boerema 1986-2009
Ned. Hervormd Kerkkoor 1946-1997
Krantenknipsels/foto's Eelde     1977-1991
Tennisvereniging De Marsch 1971-2006
Programmaboekjes Bloemencorso Eelde 1957-2010
Sportvereniging Actief 2001-2006
Verzameling Dorpsklanken      1958-2013
Verzameling school- wandplaten –kaarten (194 stuks) 2003-2008
Stichting Bloemencorso Eelde     
Archief IVN afd. Eelde Paterswolde
1968-2012
Archief ANBO  1937-2010
Archief foto’s + correspondentie Ons Dorpshuis 1915-2000
Archief Eelder Jaarmarkt 1985-2007 
Tennisvereniging De Marsch 2008-2010
Bouwtekeningen architect Hofstee  (ca. 850 tekeningen worden gedigitaliseerd) 1920-???
Archief Muziekvereniging Nieuw Leven  1940-
   
Geinventariseerde archieven in dynamische fase in archiefkasten
Hockeyclub Eelde-Paterswolde 1990-2006
Tennisvereniging De Marsch   2007-
Sportvereniging/federatie Actief 2001-
Vereniging/Stichting Ol Eel       
   
Geinventariseerde archieven overgebracht naar gemeentearchief in Vries
Archief Stichting Bloemencorso Eelde 1956-2005
Archief Kraus Groeneveldstichting     1960-2007
Archief Sportvereniging/federatie Actief  1927-2000
Archief Menso Altingschool 1953-2000
   
Nog te bewerken archieven
Archief Rode Kruis Eelde-Paterswolde 1986-2003
Archief Operettevereniging ADO 1926-2017
Badmintonclub De Pluim         
Archief Ned. Chr. Vrouwenbond NCVB Passage afd. Eelde Paterswolde 1956-2011
Archief Eelder Corso Pony Concours 1968-1992
Archief Eelder Shantykoor  
Archief Dorp Vol Verhalen 2011-2013
Kerkgeschiedenis Drenthe/Groningen  (archief J. Boneschansker)  
Archief Zuivelfabriek (A. Bos)  
Archief Reinder Horst over de Jacht  
Archief Commissie Volkskerstzang Eelde  1964-1968
Krantenknipsels Eelde (mevr. De Vries)  1974-2009
Archief fa. G. en A. van Bergen    
Boekhouding boerderij Lemferdingelaan 3 Paterswolde (S.v.d. Veen) 1950-1960
Diverse archiefstukken over de historie van Eelde  
Archief Noord Drents Kamerkoor 2006-2011
Archief Vrienden van zwembad Lemferdinge 2002-2008
Archief Vrouwen Advies Commissie (VAC)  1966–1994
Archief Stichting Hippisch Centrum De Marsch 1974-1985
Archief Spekclub “Het Vleeszwien”
1994-2004
Archief Veefonds 1900-1968
Archief Sint Martinusloop 1994-2009
Archief H. Jekel (gemeentetimmerman)  
Archief Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer 1987-2008
Archief Omroep Loepe 1983-1997
Drukwerk middenstand voormalige gemeente Eelde 1925-1989
Archief Corsomarkt 1986-2005
Archief Commerciele Commissie Bloemencorso 2003-2005
Archief Bouwe Seffinga  
Archief Stichting 850 jaar Eelde 1989
Archief Wielerronde Eelde 2012
Krantenknipsels Eelde (C.S. Schaafsma)  

 Raadpleging:  over alle bovenstaande archieven in eerste instantie informatie inwinnen bij Ol Eel.

 

Activiteiten

Open Monumentendag zondag 9 september. Thema: in Europa.

Thema-avond: Het ontstaan van de Nieuwe Akkers. Vrijdag 12 oktober. 

Thema-avond: De moord op Mien Jansen - fictie en non-fictie. Dinsdag 20 november.

 

 

 

Actueel

Raadobjecten Eelder Jaarmarkt 2018

Uiteraard was ook de Historische Vereniging Ol Eel weer met een kraam vertegenwoordigd op de Eelder Jaarmarkt. Traditiegetrouw viel er...

20-06-2018

Lees meer

RTV Drenthe struunt in Paterswolde

Harm Dijkstra gaat weer strunend door een Drents dorp op zoek naar mooie verhalen. Deze keer is hij in Paterswolde...

17-05-2018

Lees meer

Terugblik op de Boeken- en Platenmarkt 2018

Het regent 's morgens op Hemelvaartsdag 2018. Sombere gezichten van de vele vrijwilligers van Ol Eel die met de voorbereidingen...

17-05-2018

Lees meer

Onthulling gedenksteen in Kluivingsbos

Ter nagedachtenis aan mejuffrouw W.H. ('Mien') Jansen is 19 april j.l. een gedenksteen onthuld in het Kluivingsbos in Paterswolde. Twee...

23-04-2018

Lees meer

Algemene Leden Vergadering 2018

Maandagavond 9 april werd in de Hesselinkzaal van het Historisch Centrum van Ol Eel de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2018...

22-04-2018

Lees meer

Intentieverklaring over Cultureel Centrum Schoolla…

Op vrijdag 13 april werd de intentieverklaring exploitatie gebouwen Schoollaan te Eelde-Paterswolde getekend. Een stuurgroep bestaande uit drie partijen gaan...

16-04-2018

Lees meer

Koop een boek!

Prev Next

Boeken te koop bij Ol Eel

Hieronder treft u de door Ol Eel uitgebrachte boeken aan die nog verkrijgbaar zijn.Daarnaast zijn er boeken die inmiddels uitverkocht zijn of boeken d...

Lees meer

Lemferdinge schakel in de tijd

In het door Nienke Domenie-Verdenius geschreven boek ‘Lemferdinge Schakel in de tijd’ wordt de geschiedenis beschreven van het landgoed Le...

Lees meer

Vliegveld Eelde 1931-2011, 80 jaar in vogelvlucht

De geschiedenis van het vliegveld is in dit boek in vogelvlucht vastgelegd. De ontwikkeling van en de activiteiten op het vliegveld worden beschreven...

Lees meer

Leve de landbouw !

Een beschrijving van de Noordenveldtentoonstellingen, die in de dorpen Rolde, Eelde, Peize, Smilde, Norg, Vries en Roden werden gehouden. Het doel was...

Lees meer

Mensen en Monumenten in Eelde

Henk Hack schreef dit boek op basis van diverse historisch-geografische artikelen die eerder in het weekblad Dorpsklanken zijn verschenen...

Lees meer

Uit Eelde's jongste eeuw: verandering in veelvoud

Ter gelegenheid van de eeuwwisseling is dit boek uitgebracht. Het beschrijft de verandering in veelvoud van de voormalige gemeente Eelde. ...

Lees meer

Drie eeuwen HORECA in Eelde

Het boek geeft een beeld van de horecabedrijfstak in de laatste twee à drie eeuwen in de voormalige gemeente Eelde. Naast de beschrijving van 67 horec...

Lees meer

Dorpsgenoten vertellen

Een uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Ol Eel met als doel lezers te interesseren voor het werk van de vereniging en ten ...

Lees meer

Nieuw op de website

Bloemenbuurt: is toegevoegd aan de nieuwe wijken.

Foto's van Toen en nu van Hoofdweg Paterswolde omgeving Vennebroek.

Wijken: vanaf 1950 is het dorp uitgebreid met diverse nieuwe wijken.

Rijksmonumenten: Eelde-Paterswolde kent 36 objecten die als Rijksmonument zijn aangemerkt.

 

 

 

Bezoek het Historisch Centrum

Open op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Bezoek op andere dagen en tijden is mogelijk op afspraak. Tel: 050-3090874

of via info@oleel.nl  

In de periode juni t/m augustus gesloten.

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Bähler-Boermalaan 6

 facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email: info@oleel.nl

NL35 RABO 0376 0835 57