A+ A A-

Naslagwerk over vliegtuigongevallen

Het verongelukte vliegtuig van Haijo HindriksDe werkgroep luchtvaarthistorie heeft een naslagwerk samengesteld met vliegtuigongevallen die, sinds de opening van Vliegveld Eelde in 1931, op of bij het vliegveld hebben plaatsgevonden. Het naslagwerk werd op 9 april tijdens de Algemene ledenvergadering  gepresenteerd en door de werkgroep aan de voorzitter van de vereniging aangeboden.

 Het eerste ongeval dat werd geregistreerd is die van Haijo Hindriks op 9 juni 1931. Hij was de eerste sportvlieger die op het Vliegveld Eelde actief was. Hij verongelukte met zijn Pander vliegtuig op het vliegveld. Later in de vijftiger jaren toen de wijk Nieuwe Akkers ontstond werd een straatnaam naar hem vernoemd. Het grootste deel van het naslagwerk heeft als bron het Nederlands Crash Archief van Herman Dekker. Deze had toegang tot de officiële rapporten van de Rijksluchtvaartdienst / Raad van de Luchtvaart en opvolgende organisaties daarvan. Aanvullende ongevallen zijn door de werkgroep zelf verzameld uit openbare bronnen. Het overzicht varieert van lichte ongevallen waarbij een vliegtuig slechts geringe schade heeft of een buiklanding heeft maakt tot ongevallen met dodelijke afloop.

Vliegtuigongevallen naslagwerkHet naslagwerk beslaat 73 pagina's heeft 95 foto's, een index op jaartal en vervolgens per ongeval een korte omschrijving met al dan niet een foto. De omvang bevat:

- 194 ongevallen over de periode 09-06-1931 tot mei 1945 en april 1945 tot 01-01-2018.

-  17 ongevallen in de Tweede Wereldoorlog (mei 1940 / april 1945), waarvan 5 met dodelijke afloop.

-  10 ongevallen met dodelijke afloop, waarvan 3 op of direct nabij Vliegveld Eelde (1931, 1938 en 1960).

Het naslagwerk is opgenomen in de bibiotheek van Ol Eel en tijdens openingsuren van het Historisch Centrum in te zien.

 

 

 

Werkgroep Luchtvaarthistorie

werkgroep luchtvaarthistorie thumbDe werkgroep Luchtvaarthistorie startte in januari 2003. De activiteiten bestaan uit het doelgericht verzamelen en toegankelijk maken van relevante gegevens en/of materialen, die met de historie van het vliegveld Eelde en haar naaste omgeving samenhangen. Alle verzamelde voorwerpen, documenten, boeken en tijdschriften worden -voorzover relevant- bewaard in het archief van Ol Eel en in een kast in de Hesselinkzaal van het Historisch Centrum van Ol Eel.

Activiteiten van de werkgroep

Deze werkzaamheden hebben in mei 2011 geleid tot de uitgifte van het boek "Vliegveld Eelde 1931 – 2011. 80 jaar in Vogelvlucht", waarin de geschiedenis van en de activiteiten op het vliegveld worden beschreven. Verder heeft de werkgroep een naslagwerk samengesteld over vliegtuigongevallen die in de periode 1931 tot 2018 op of bij het vliegeveld hebben plaatsgevonden.

De werkgroep Luchtvaarthistorie houdt zich thans bezig met het inventariseren en beschrijven van luchtvaartmonumenten op Groningen Airport Eelde ten behoeve van onder andere een landelijke databank. De werkgroep is begonnen met het redigeren van de beschrijvingen van luchtvaartfoto's uit het archief van Ol Eel. Een permanente activiteit is het verzamelen van relevante persberichten over de luchthaven in een knipselmap. Ook het halfjaarlijks wijzigen van de thematische inhoud van een vitrine in de terminal van de luchthaven behoort tot de activiteiten.

De werkgroep onderhoudt contacten met directie en personeel van Groningen Airport Eelde en andere bedrijven op de luchthaven, alsmede met de Stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde.

Werkgroepleden

De werkgroep Luchtvaarthistorie bestaat uit: Doewe Pelleboer, Hendrik Cazemier, Gerard Determeijer en Berend de Vries.

Bereikbaarheid

Contactpersoon is: Doewe Pelleboer, te bereiken via het e-mailadres: doewepelleboer@gmail.com

Jaarverslag werkgroep luchtvaarthistorie 2017

 

Activiteiten

Eelder Jaarmarkt op zaterdag 9 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur. Ol Eel is weer vertegenwoordigd op de gezellige Eelder Jaarmarkt. De kraam met boeken en niet te vergeten een raadobject staat in de nabijheid van Herberg van Hilbrantsz. 

 

 

 

Actueel

Raadobjecten Eelder Jaarmarkt 2018

Uiteraard was ook de Historische Vereniging Ol Eel weer met een kraam vertegenwoordigd op de Eelder Jaarmarkt. Traditiegetrouw viel er...

20-06-2018

Lees meer

RTV Drenthe struunt in Paterswolde

Harm Dijkstra gaat weer strunend door een Drents dorp op zoek naar mooie verhalen. Deze keer is hij in Paterswolde...

17-05-2018

Lees meer

Terugblik op de Boeken- en Platenmarkt 2018

Het regent 's morgens op Hemelvaartsdag 2018. Sombere gezichten van de vele vrijwilligers van Ol Eel die met de voorbereidingen...

17-05-2018

Lees meer

Onthulling gedenksteen in Kluivingsbos

Ter nagedachtenis aan mejuffrouw W.H. ('Mien') Jansen is 19 april j.l. een gedenksteen onthuld in het Kluivingsbos in Paterswolde. Twee...

23-04-2018

Lees meer

Algemene Leden Vergadering 2018

Maandagavond 9 april werd in de Hesselinkzaal van het Historisch Centrum van Ol Eel de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2018...

22-04-2018

Lees meer

Intentieverklaring over Cultureel Centrum Schoolla…

Op vrijdag 13 april werd de intentieverklaring exploitatie gebouwen Schoollaan te Eelde-Paterswolde getekend. Een stuurgroep bestaande uit drie partijen gaan...

16-04-2018

Lees meer

Koop een boek!

Prev Next

Boeken te koop bij Ol Eel

Hieronder treft u de door Ol Eel uitgebrachte boeken aan die nog verkrijgbaar zijn.Daarnaast zijn er boeken die inmiddels uitverkocht zijn of boeken d...

Lees meer

Lemferdinge schakel in de tijd

In het door Nienke Domenie-Verdenius geschreven boek ‘Lemferdinge Schakel in de tijd’ wordt de geschiedenis beschreven van het landgoed Le...

Lees meer

Vliegveld Eelde 1931-2011, 80 jaar in vogelvlucht

De geschiedenis van het vliegveld is in dit boek in vogelvlucht vastgelegd. De ontwikkeling van en de activiteiten op het vliegveld worden beschreven...

Lees meer

Leve de landbouw !

Een beschrijving van de Noordenveldtentoonstellingen, die in de dorpen Rolde, Eelde, Peize, Smilde, Norg, Vries en Roden werden gehouden. Het doel was...

Lees meer

Mensen en Monumenten in Eelde

Henk Hack schreef dit boek op basis van diverse historisch-geografische artikelen die eerder in het weekblad Dorpsklanken zijn verschenen...

Lees meer

Uit Eelde's jongste eeuw: verandering in veelvoud

Ter gelegenheid van de eeuwwisseling is dit boek uitgebracht. Het beschrijft de verandering in veelvoud van de voormalige gemeente Eelde. ...

Lees meer

Drie eeuwen HORECA in Eelde

Het boek geeft een beeld van de horecabedrijfstak in de laatste twee à drie eeuwen in de voormalige gemeente Eelde. Naast de beschrijving van 67 horec...

Lees meer

Dorpsgenoten vertellen

Een uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Ol Eel met als doel lezers te interesseren voor het werk van de vereniging en ten ...

Lees meer

Nieuw op de website

Bloemenbuurt: is toegevoegd aan de nieuwe wijken.

Foto's van Toen en nu van Hoofdweg Paterswolde omgeving Vennebroek.

Wijken: vanaf 1950 is het dorp uitgebreid met diverse nieuwe wijken.

Rijksmonumenten: Eelde-Paterswolde kent 36 objecten die als Rijksmonument zijn aangemerkt.

 

 

 

Bezoek het Historisch Centrum

Open op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Bezoek op andere dagen en tijden is mogelijk op afspraak. Tel: 050-3090874

of via info@oleel.nl  

In de periode juni t/m augustus gesloten.

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Bähler-Boermalaan 6

 facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email: info@oleel.nl

NL35 RABO 0376 0835 57