Logo

Lezing op locatie voor DHV 2014

Op zaterdag 22 maart 2014 organiseerde de activiteitenwerkgroep van de Drentse Historische Vereniging weer een Lezing op locatie (LOL). Deze keer vond de LOL plaats in Eelde en wel in 't Loughoes,

met als thema de geschiedenis van Eelde vanaf de vroege middeleeuwen. Het middagprogramma werd samen de Historische Vereniging Ol Eel opgesteld en omvatte o.a. een bezoek aan de Waterburcht. De lezing, verzorgd door drs. D. Spiekhout, sloot hier bijzonder goed op aan en werd bezocht door een dertigtal geintresseerden. 's Middags werd eveneens toelichtingen verzorgd op de begraafplaats te Eelde, bij het Nijsinghuis en bij de Protestantse kerk in het centrum van Eelde.

 

© Ol Eel | Alle rechten voorbehouden