A+ A A-

Nieuwjaarsvisite 2014

De Nieuwjaarsvisite voor leden vond plaats op vrijdag 10 januari 2014 in het Loughoes. Om 20.00 uur opende voorzitter Jan Hendrik Hilbrants de bijeenkomst met het uitspreken van de beste wensen voor iedereen en een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Na de koffie met traditionele nieuwjaarsrolletjes kregen de circa 90 bezoekers filmbeelden te zien uit het archief van Ol Eel. Films over het Else van der Laanhuis, het Nijsinghhuis, de fotoverzameling van Janny Buring en de vervening werden vertoond terwijl ondertussen de bezoekers zich de rozijnen op brandewijn goed lieten smaken.

oleelnwjaar2014-2-200    oleelnwjaar2014-3-200    oleelnwjaar2014-4-200

Vennebroek opende de voordeur.

IMG 0273 thumbOpen Monumenten Dag Vennebroek zaterdag 14 september groot succes

Nooit eerder in de geschiedenis van het landgoed Vennebroek was het huis eerder opengesteld voor het publiek. Dit jaar was het zover. Zaterdag 14 september van 10.00 tot 16.00 uur konden mensen met interesse voor de lokale en regionale historie zich een beeld gaan vormen hoe de bewoners van het landgoed destijds woonden. Maar liefst een kleine 600 bezoekers werden die dag geturfd. Men kon een kijkje nemen in de diverse vertrekken in het souterrain, op de begane grond en eerste verdieping. Zelfs de ruime zolder werd diverse keren bezocht. Al wandelende waande men zich in vroegere tijden.

Ol Eel is Natuurmonumenten erkentelijk voor het openstellen van het pand. Door het aanklikken van een foto, verkrijgt men een vergroting van de desbetreffende foto hieronder. Of bekijk het filmpje:

 

 

Lezing 'Onze trein ging naar het noorden'

treinnaarnoorden2Lezing: “Onze trein ging naar het Noorden”, 1944 – Limburgse evacués in Drenthe – 1945.
Verzorgd door: Jannie van Zanten en Goff Miedema.

Op woensdag 16 november 2016 vond deze lezing plaats in het Historische Centrum van Ol Eel.


Onze trein ging naar het Noorden bevat persoonlijke verhalen van Limburgers die in januari 1945 werden geëvacueerd naar Drenthe. Ruim 30.000 Limburgers werden per trein en in veewagons naar de noordelijke provincies vervoerd.
Een deel kwam terecht in Drenthe. Voor de meesten werd het een reis die langer dan vier dagen duurde. De mensen die hun verhaal hebben verteld, spreken over mensonterende en erbarmelijke omstandigheden.  De verhalen werden afzonderlijk van elkaar opgetekend door Jannie van Zanten, Winde ( Drenthe ) en Goff Miedema, Hoogezand ( Groningen).

Jaarlijkse algemene ledenvergadering 25 maart 2013

jaarvergadering2013-200-23

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Historische Vereniging Ol Eel heeft plaats gevonden op maandag 25 maart 2013.

De aanwezige leden hebben van tevoren in Kontakt de vele verslagen kunnen lezen, zoals het jaarverslag, het financieel verslag, de notulen en de jaarverslagen van de vele werkgroepen. Er vindt een bestuursverkiezing plaats. Fenny Krijthe treedt af en is niet herkiesbaar evenals Rijkent Bloem. Beide krijgen een boeket en een boekenbon overhandigd als blijk van dank voor hun inzet en enthousiasme voor Ol Eel.

Diana Huls, die al enige tijd met het bestuur 'meeloopt', stelt zich beschikbaar voor benoeming tot bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. De algemene vergadering besluit Diana Huls te benoemen als bestuurslid voor de statutaire periode van vijf jaar.

Nico Harms heeft afscheid van het verenigingsbestuur genomen tijdens de bestuursvergadering van 24 september 2012. Voor de verdiensten van Nico en zijn echtgenote Alie zijn zij door de gemeente Tynaarlo onderscheiden met de erepenning met draagmedaille van de gemeente Tynaarlo. Voorzitter Jan-Hendrik Hilbrants memoreert kort de verdiensten van Nico voor Ol Eel (al uitgebreid vermeld in Kontakt) en overhandigt hem naast bloemen een schilderij van het Historisch Centrum, speciaal voor deze gelegenheid geaquarelleerd door Evien Buring.

Berend de Vries geeft een korte toelichting op het jaarverslag van de stichting Ol Eel. De jaarverslagen van de werkgroepen geven geen aanleiding tot opmerkingen. Wat de activiteiten zijn van de 15 werkgroepen staat te lezen in Kontakt van maart j.l. Vele tientallen vrijwilligers zetten zich in voor het achterhalen, verzamelen, ordenen, verbreiden en (doen) bewaren van gegevens en voorwerpen ten aanzien van de geschiedenis van de voormalige gemeente Eelde.
Na het formele gedeelte van de vergadering en de pauze krijgt Nienke Domenie-Verdenius het woord. Naar aanleiding van het onlangs uitkomen van haar boek 'Lemferdinge schakel in de tijd' houdt Nienke een lezing over Lemferdinge. Na afloop bedankt zij Janny Douwes en Geert Arends (Cathrinus Schaafsma is niet aanwezig) middels een gesigneerd boek en een bloemetje voor hun bijdrage aan het tot stand komen van het boek.
Het boek is te koop bij Ol Eel en bij Bruna in Eelde; € 19,95.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 met cabaret

Rollegies 20 MobileHet cabaret  van Ol Eel 'Rollegies Thoes' was tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het Familie hotel op zondag 8 januari een groot succes. De volle zaal genoot volop mee van de terugblik op 2016 door een verrassend optreden Thomasvaer en Pieternel, wat werd afgewisseld met de meest uiteenlopende figuren en personages die langs kwamen. Met ondersteuning van de muziek van Jan en Jur kwamen de liedjes vloeiend voorbij en werd uit volle borst soms meegezongen in de zaal.

Hieronder enkele foto's van het optreden en een kort stukje film van de afsluitende Rap 'Rollegies Thoes".

Bezoek het Historisch Centrum

Open op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Bezoek op andere dagen en tijden is mogelijk op afspraak. Tel: 050-3090874

of via info@oleel.nl  

In de periode juni t/m augustus gesloten.

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Bähler-Boermalaan 6

 facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email: info@oleel.nl

NL35 RABO 0376 0835 57