A+ A A-

Ol Eel ordent verenigingsarchieven.

 

Onlangs zijn er weer een aantal archieven van verenigingen overgedragen aan Ol Eel. Het gaat om de archieven van muziekvereniging Nieuw Leven en van de ANBO. Kelders worden leeggehaald en met karretjes worden de papieren, gebundeld of los in dozen, binnengereden in het historisch centrum van Ol Eel. Vertegenwoordigers van beide besturen ondertekenden de papieren en nu kan Ol Eel ermee aan de slag.

De werkgroep Archief verricht hiervoor de werkzaamheden en inventariseert en ordent de archieven. Hierdoor wordt een stuk geschiedenis niet alleen op een overzichtelijke manier vorm gegeven maar wordt het ook toegankelijk gemaakt en voor de toekomst op een goede manier bewaard. Voor het archief van de Menso Alting school is dat werk inmiddels geklaard. In 2010 ontving Ol Eel dit in eigendom . Na sorteren en bewerken is daar nog 3 strekkende meter van over gebleven; de vele dozen op een rij staan er strak en keurig bij. Over een periode van 1953 tot 2000 zijn alle documenten van de school overzichtelijk gebundeld in mappen. Een register geeft de school Menso Altingschool 15-3-2013 MAS 01-200zicht op wat er te vinden is. Naast overdracht in eigendom, waar de Menso Altingschool voor heeft gekozen, is het ook mogelijk het archief in bruikleen af te staan. Ook een variant waar Ol Eel goed mee uit de voeten kan en dat tot een zelfde goed gedocumenteerd eindresultaat leidt. Op termijn gaan de archieven naar de gemeentelijke archiefruimte in het gemeentehuis van Tynaarlo te Vries. Ook het archief van de Imkersvereniging Haren Paterswolde is overgedragen aan Ol Eel. Dit bestrijkt een periode van 1914 tot 2010. Mochten er nog andere verenigingen zijn die er ook voor voelen om hun archieven te ordenen voor de toekomst, neemt u dan contact op met Ol Eel? Dat kan via Ol Eel of rechtstreeks bij de heer Grootjans (egrootjans@home.nl).

 

Poffertjesactie Ol Eel was groot succes!

De poffertimage1jesactie van Ol Eel zaterdag 8 oktober jl. was een groot succes! De aanleiding was de Rabobank Clubkasactie Campage. Deze campagne geeft de leden van de Rabobank de mogelijkheden om hun favoriete club te ondersteunen door middel van een stem, en dus geld. 

Om 10.00 uur was de pofferteria van Ol Eel klaar om volgens een eeuwenoud recept de echte Ol Eel poffertjes te bakken op het Kampje. Poffertjes voor iedereen die langs kwam. Van nul tot tachtig jarigen kwamen bij de kraam waar de mogelijkheid bestond om van de gratis poffertjes te genieten en met de persoonlijke stemcode van de Rabobank te stemmen, liefst op HV Ol Eel natuurlijk, maar er werden ook stemmen uitgebracht op Vereniging van Volksvermaken en Actief. Tot 17 oktober geeft de vereniging nog de mogelijkheid om gratis lid te worden. Mail je persoonlijke stemcode naar info@oleel geef je gegevens door. Huidige leden van Ol Eel kunnen op deze wijze nog een gratis lidmaatschap weggeven. Deze poffertjes actie viel samen met The Big Draw Eelde die ook van start ging in de kom van Eelde.

Bij Theatercafé G&A Boelens kon men een workshop striptekenen volgen, Spider-man kwam even buurten bij de kraam van Ol Eel.

Overdracht Historische Verhalenroute


Vrijdag 1 maart 2013 is het voorbestaan van de Historische Verhalenroute veilig gesteld. De besturen van de Stichting Dorp vol verhalen en de Stichting Ol Eel hebben deze dag een overeenkomst van overdracht getekend. Hiermee zijn de eigendomsrechten overgegaan naar Ol Eel.

Vele dorpelingen en anderen hebben sinds augustus 2012 één of meerdere van de 22 bordjes met QR-code gescand met hun smartphone op de locaties van de route. Zij hebben zich laten verrassen door de boeiende verhalen en de prachtige oude foto's, waarmee de geschiedenis van deze locaties tastbaar is gemaakt. De route is nu nog te vinden op de site www.dorpvolverhalen.nl. Binnenkort zal dit te vinden zijn op onze website.

Archief IVN in bruikleen naar Ol Eel

IVN 1 200Maar liefst 2,5 strekkende meter archief van het IVN Eelde-Paterswolde uit de periode 1971 tot en met 2009, is vrijdag 11 januari 2013 in bruikleen afgestaan aan Ol Eel. 
 
De vrijwilligers van de werkgroep Archief van Stichting Ol Eel gaan ermee aan de slag om eerst een inventarislijst te maken van alle stukken die in bruikleen zijn afgestaan.
Brieven over bomenbeleid, kappen van bomen, ruimtelijke ordening en milieu en de financiële stukken en verslagen van vergaderingen van het IVN worden per onderwerp geordend en in mappen geborgen.
 
IVN 2 200Op basis van die inventarislijst wordt in overleg met het IVN besloten wat er bewaard blijft. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het archief dan wordt overgedragen naar de gemeente en daar in bewaring wordt gegeven.Het IVN houdt dan als bruikleengever altijd toegang tot de stukken, maar ook via Ol Eel is er inzicht in dit stukje geschiedenis van Eelde-Paterswolde.
 
De archieven van Actief werden al eerder op dezelfde manier geordend door Ol Eel en zijn nu in bewaring in het gemeentearchief. Aan het archief van de Menso Altingschool wordt momenteel druk gewerkt en er zijn gesprekken met andere verenigingen die hiervoor ook belangstelling hebben getoond. Door deze archieven in bruikleen af te staan wordt een stukje historie van onze woonplaatsen bewaard, maar ook toegankelijk gemaakt. 

Gezellige Neijaorsvisite

Met een kleine 100 bezoekers was de zaal in het Loughoes 4 januari jl. wederom goed gevuld tijdens de traditionele Neijaorsvisite. Voorzitter Jan Hendrik Hilbrants liep in zijn openingswoord met de aanwezigen het jaar 2012 nog eens door en liep vooruit op de geplande activiteiten van de vereniging voor het komende jaar.  

Evenals het vorige jaar was de muzikale omlijsting van dorpsgenoten. Sale Buring en Geesje Busscher creëerden met hun accordeonmuziek een gezellige sfeer. Informatief was de uitleg vooraf van Sale betreffende het verschil tussen een trekharmonika en een accordeon. Tijdens de pauze genoot men van de door de vereniging aangeboden brandewien met rozienen. Ook de rollegies vonden gretig aftrek. Met de door haar in het dialect voorgedragen verhalen kreeg Herma Stroetinga de zaal na de pauze doodstil. Het tevreden publiek beloonde haar met een rijk applaus. Dit was ook het geval na het tweede optreden van Sale en Geesje. Men had zich "goud vernuverd".

SaleenGeesje mini

 

Bezoek het Historisch Centrum

Open op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Bezoek op andere dagen en tijden is mogelijk op afspraak. Tel: 050-3090874

of via info@oleel.nl  

In de periode juni t/m augustus gesloten.

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Bähler-Boermalaan 6

 facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email: info@oleel.nl

NL35 RABO 0376 0835 57