A+ A A-

Archief IVN in bruikleen naar Ol Eel

IVN 1 200Maar liefst 2,5 strekkende meter archief van het IVN Eelde-Paterswolde uit de periode 1971 tot en met 2009, is vrijdag 11 januari 2013 in bruikleen afgestaan aan Ol Eel. 
 
De vrijwilligers van de werkgroep Archief van Stichting Ol Eel gaan ermee aan de slag om eerst een inventarislijst te maken van alle stukken die in bruikleen zijn afgestaan.
Brieven over bomenbeleid, kappen van bomen, ruimtelijke ordening en milieu en de financiële stukken en verslagen van vergaderingen van het IVN worden per onderwerp geordend en in mappen geborgen.
 
IVN 2 200Op basis van die inventarislijst wordt in overleg met het IVN besloten wat er bewaard blijft. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het archief dan wordt overgedragen naar de gemeente en daar in bewaring wordt gegeven.Het IVN houdt dan als bruikleengever altijd toegang tot de stukken, maar ook via Ol Eel is er inzicht in dit stukje geschiedenis van Eelde-Paterswolde.
 
De archieven van Actief werden al eerder op dezelfde manier geordend door Ol Eel en zijn nu in bewaring in het gemeentearchief. Aan het archief van de Menso Altingschool wordt momenteel druk gewerkt en er zijn gesprekken met andere verenigingen die hiervoor ook belangstelling hebben getoond. Door deze archieven in bruikleen af te staan wordt een stukje historie van onze woonplaatsen bewaard, maar ook toegankelijk gemaakt. 

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57