A+ A A-

Ruim 60 jaar geleden ... bakkerij Dunnewind

60 jaarHet is nu bakkerij Dunnewind aan de Hoofdweg in Paterswolde dat in deze rubriek in de schijnwerpers staat.

Dunnewind oud kleinOok deze foto is uit de collectie van Jan Brands, wiens naam in de vorige editieabusievelijk met een 't' was gespeld. Onze excuses daarvoor. De foto is gemaakt rond 1955. Dit gedeelte van de Hoofdweg, dat loopt van de huidige Tonckensweg/Dunantweg tot ongeveer Raadhuislaan, stond altijd bekend onder de naam Noordes, of zoals de bewoners het zelf noemden: Noordessie. Op de foto zien we de westkant.
Heel lang is dit een gebied geweest waar niet is gebouwd. In het boek van Arend Arends, dat de situatie in Eelde-Paterswolde beschrijft rond 1850 staan er tussen de Novastraat en even ten noorden van de Duinerlaan, geen woningen. Waarschijnlijk zo tussen 1850 en 1900 komen er huizen, villa’s en boerderijen.


Dunnewind midden klein De Noordes of Noordesch telde zo rond de jaren 50 veel middenstand. Aan de oostkant (niet op de foto) waren daar slagerij Willem Hilbrants, later Warenhuis E. Scheepstra, nu dokterspost Avicienna, enkele woningen, waaronder het huis waar de fotograaf Jan Brands woonde, dan de mooie villa Semarang, later de Rabobank, nu gezondheidscentrum, enkele woningen, dan slagerij Heero Nieborg, later Jaap en Jannes Bijkerk, nu villa Kakelbont, dan villa Falga, gebouwd omstreeks 1906 en gebouwd door steenfabrikant Roelfsema, vervolgenshet schildersbedrijf van Andries van Bergen, de grootvader van André van Bergen (Schoollaan), vervolgens villa Noordesch op de hoek van de Raadhuislaan en afgebroken voor de bouw van de Gereformeerde Kerk. Tussen villa Falga en het bedrijf van Andries van Bergen, stond in een schuurtje, de lijkwagen gestald.

Andere kant van de weg, stonden vanaf de noordkant de boerderij van Jan Martens, later van Arend Drewes Nijdam en in 2007 afgebroken, vervolgens enkele woningen, dan de Manufacturenzaak van Van der Mark, later Cannegieter en inmiddels de Apotheek. Daarnaast zat kruidenier Rodmer van Wijngaarden, daarna de Hifi-zaak van Anne Doedens en de platenbar van broer Henk, nu al weer jaren de kledingzaak True Blue. Daarnaast de smederij van Hilbrant Hilbrants ( Smid Hip ), enkele woningen, enige jaren Rijwielzaak van Roelof, en later Peter Hartlief, nu de drogisterij D.A. en dan komt de bakkerij van Dunnewind. Deze bakkerij was eerst van bakker Tent, dan enkele jaren tot 1942 van Dunnewind nu kleinbakker Noordhof, waarna Gerrit Dunnewind de bakkerszaak overneemt. Omstreeks 1980 wordt de zaak afgebroken en bouwt Gerrits jongste zoon Piet het huidige pand.

Cherita Meijer bedankt voor je foto van de bakkerij waar je moeder is opgegroeid! DunnewindFotoarchief

 

De Historische Vereniging Ol Eel is in het bezit van deze foto. Nabestellen is mogelijk via email: of telefoonnummer: 050-3091308. Het Ol Eel fotoarchief is geopend van half september tot half mei, iedere woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur.

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57