A+ A A-

Jaarlijkse algemene ledenvergadering 25 maart 2013

jaarvergadering2013-200-23

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Historische Vereniging Ol Eel heeft plaats gevonden op maandag 25 maart 2013.

De aanwezige leden hebben van tevoren in Kontakt de vele verslagen kunnen lezen, zoals het jaarverslag, het financieel verslag, de notulen en de jaarverslagen van de vele werkgroepen. Er vindt een bestuursverkiezing plaats. Fenny Krijthe treedt af en is niet herkiesbaar evenals Rijkent Bloem. Beide krijgen een boeket en een boekenbon overhandigd als blijk van dank voor hun inzet en enthousiasme voor Ol Eel.

Diana Huls, die al enige tijd met het bestuur 'meeloopt', stelt zich beschikbaar voor benoeming tot bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. De algemene vergadering besluit Diana Huls te benoemen als bestuurslid voor de statutaire periode van vijf jaar.

Nico Harms heeft afscheid van het verenigingsbestuur genomen tijdens de bestuursvergadering van 24 september 2012. Voor de verdiensten van Nico en zijn echtgenote Alie zijn zij door de gemeente Tynaarlo onderscheiden met de erepenning met draagmedaille van de gemeente Tynaarlo. Voorzitter Jan-Hendrik Hilbrants memoreert kort de verdiensten van Nico voor Ol Eel (al uitgebreid vermeld in Kontakt) en overhandigt hem naast bloemen een schilderij van het Historisch Centrum, speciaal voor deze gelegenheid geaquarelleerd door Evien Buring.

Berend de Vries geeft een korte toelichting op het jaarverslag van de stichting Ol Eel. De jaarverslagen van de werkgroepen geven geen aanleiding tot opmerkingen. Wat de activiteiten zijn van de 15 werkgroepen staat te lezen in Kontakt van maart j.l. Vele tientallen vrijwilligers zetten zich in voor het achterhalen, verzamelen, ordenen, verbreiden en (doen) bewaren van gegevens en voorwerpen ten aanzien van de geschiedenis van de voormalige gemeente Eelde.
Na het formele gedeelte van de vergadering en de pauze krijgt Nienke Domenie-Verdenius het woord. Naar aanleiding van het onlangs uitkomen van haar boek 'Lemferdinge schakel in de tijd' houdt Nienke een lezing over Lemferdinge. Na afloop bedankt zij Janny Douwes en Geert Arends (Cathrinus Schaafsma is niet aanwezig) middels een gesigneerd boek en een bloemetje voor hun bijdrage aan het tot stand komen van het boek.
Het boek is te koop bij Ol Eel en bij Bruna in Eelde; € 19,95.

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57