A+ A A-

Lezing op locatie voor DHV 2014

Op zaterdag 22 maart 2014 organiseerde de activiteitenwerkgroep van de Drentse Historische Vereniging weer een Lezing op locatie (LOL). Deze keer vond de LOL plaats in Eelde en wel in 't Loughoes,

met als thema de geschiedenis van Eelde vanaf de vroege middeleeuwen. Het middagprogramma werd samen de Historische Vereniging Ol Eel opgesteld en omvatte o.a. een bezoek aan de Waterburcht. De lezing, verzorgd door drs. D. Spiekhout, sloot hier bijzonder goed op aan en werd bezocht door een dertigtal geintresseerden. 's Middags werd eveneens toelichtingen verzorgd op de begraafplaats te Eelde, bij het Nijsinghuis en bij de Protestantse kerk in het centrum van Eelde.

 

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57