A+ A A-

Raadobjecten Eelder Jaarmarkt 2018

2018 Harmens peize raadobject

Uiteraard was ook de Historische Vereniging Ol Eel weer met een kraam vertegenwoordigd op de Eelder Jaarmarkt. Traditiegetrouw viel er weer iets te raden. Dit jaar waren er maar liefst drie raadobjecten. Het eerste object was een stenen verzwaring ten behoeve van een visnet.

Het tweede object was een zg. aluminium kippenbril. Het brilletje is niet bedoeld om het zicht van de kippen te verbeteren, het belemmert dit juist. Het is een plaatje dat op de snavel van pluimvee wordt gemonteerd. Vogels kunnen het slachtoffer worden van verenpikkerij, iets wat zelfs tot kannibalisme kan leiden. Het is een uitwas van de instinctmatige behoefte in een groep een rangorde vast te stellen. Dit wordt naar voorbeeld van het kippengedrag de pikorde genoemd. Door met het brilletje het zicht van de vogels te beperken wordt het vrijwel onmogelijk gemaakt andere vogels te beschadigen. Tegenwoordig wordt in de grootschalige kippenhouderij met hetzelfde doel de snavels deels geamputeerd, het zogenoemde snavelbranden.

Het derde object was een specialistisch werktuig van een veearts. Het werd door slechts een drietal deelnemers goed omschreven. Het betrof hier een zg. penstrocart. Het is een chirurgisch instrument dat de veearts gebruikt voor het laten ontsnappen van gassen bij koeien en schapen, wanneer er gisting ontstaan is door het eten van bv. te veel vers gras. Het is een stalen priem met een driekantige punt die door een buisje, dat bovenaan van een rand voorzien is, omvangen wordt. Het werktuig wordt in de linkerflank van het opgeblazen dier gestoken tot aan de rand. Vervolgens wordt de priem eruit getrokken zodat de gassen via het buisje uit de maag kunnen ontsnappen.

Niemand van de deelnemers had deze drie objecten juist omschreven, dan wel benoemd. Van de ongeveer 20 deelnemers die twee objecten juist hadden is het deelnemersformulier van de
heer J. Harmens te Peize als winnaar uit de hoge hoed getrokken. De voorzitter van de vereniging, Jan Hendrik Hilbrants, heeft inmiddels het bekende Horecaboek van Ol Eel aan de winnaar mogen overhandigen.

2018 raadobject penstrocart    2018 raadobject verzwaringssteen visnet

 

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57