Logo

Tentoonstelling Hofstee, een terugblik

blauwdruk nr 43

De tentoonstelling van de blauwdrukken van architect Hofstee werd een groot succes!

Voor Ol Eel stond het Paasweekeinde en het weekeinde daarna in het teken van de tentoonstelling van de blauwdrukken van architect Hofstee. Uit de ruim 700 woning- en bedrijfsontwerpen van Hendrik Hofstee, die door de familie Hofstee aan Ol Eel zijn geschonken, zijn 17 ontwerpen van kenmerkende gebouwen in Eelde-Paterswolde geselecteerd en tentoongesteld. De tentoonstellingslocatie, het voormalige huis van de familie Hofstee, is door de firma Oosterhof beschikbaar gesteld en bleek daarvoor uitermate geschikt te zijn. Op goede vrijdag werd de tentoonstelling geopend door de schoondochter van Hendrik Hofstee , mevrouw A. Hofstee-Mulder.
Aan de blauwdrukken waren oude en recente foto’s en een korte geschiedenis van het pand toegevoegd. Tijdens de openingsuren bezochten maar liefst ongeveer 250 belangstellenden de expositie en werden er veel herinneringen opgehaald over de gebouwen en hun bewoners/eigenaren.

Tijdens de tentoonstelling werd een doorlopende projectie getoond van het gehele tekeningenarchief. Voor de organiserende commissie betekent een en ander een flink aantal te beantwoorden vragen die niet direct konden worden beantwoord; de vragenstellers krijgen zo spoedig mogelijk antwoord op hun vragen.
Ol Eel kijkt op een geslaagde activiteit terug die veel waardering heeft geoogst.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ol Eel | Alle rechten voorbehouden