A+ A A-

Nieuwe Akkers

Locatie NieuweAkkers kleinDe komst van de Rijksluchtvaartschool (RLS) in 1954 heeft tot gevolg dat een groot aantal gezinnen zich in Eelde vestigt. De toestemming voor de bouw van woningen is in die tijd niet zo gemakkelijk en het gemeentebestuur probeert voor RLS-personeel extra bouwvergunnigen te krijgen. Bij beschikking van 25 oktober 1952 kent de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting de gemeente 170 woningen toe uit het reservecontingent voor bijzondere ontwikkelingen. Het blijkt niet genoeg te zijn. Uiteindelijk komt het aantal woningen uit op tweehonderd en kan de wijk Nieuwe Akkers worden gebouwd.

AfgravingNieuweAkkers kleinIn de ‘Nieuwe Akkers’ in Paterswolde (ingesloten door de Hoofdweg, Novastraat, Hooiweg en Vennerstraat) wordt een geschikt bouwterrein gevonden. Het gebied is circa 7 ha groot en in bezit van zestien eigenaren en enkele pachters. Ze gebruiken de gronden hoofdzakelijk voor de tuinbouw en moesten na verkoop van hun kavels op zoek naar andere bouwgrond.
Het is de bedoeling om vooral ééngezinshuizen met drie slaapkamers en een beperkt aantal woningen met vier slaapkamers te bouwen. Vanwege de grondkosten is het noodzakelijk 36 flatwoningen met twee slaapkamers (in twee flats van drie etages) in het plan op te nemen. De Stichting Eelder Woningbouw houdt in november 1953 de aanbesteding van de eerste 64 woningen aan de Piet Soerweg, Dr. A. Plesmanweg en de Nieuwe Akkers. In de jaren daarna volgende nog eens 136 huizen.

Veel inwoners van Eelde-Paterswolde denken dat de naam ‘Nieuwe Akkers’ is bedacht voor de nieuwe woonwijk, maar dat is waarschijnlijk niet waar. Het lijkt erop dat de naam te maken heeft met de zandafgraving, die daar in het verleden is geweest. Het gebied bestaat uit zand- en veengrond met een aantal vennetjes. Er is in dit gebied nog wel eens turf gestoken, terwijl de hoge zandgronden zijn afgegraven. Gezegd wordt dat de woning Hayo Hindriksweg 32 op de originele hoogte staat.

rlsBurgemeester en wethouders willen de straten in de wijk Nieuwe Akkers aanvankelijk namen geven als Schultenlaan, Drostenlaan, Ettenlaan, Etstoel-laan, Dingspillaan, Karspellaan, Lottinglaan en Goorspraaklaan. Enkele raadsleden vinden dat betekenisloos voor nieuwe bewoners en daarom worden namen bedacht uit het vliegwezen: Dr. A. Plesmanweg, A.H.G. Fokkerweg, Generaal C.J. Snijdersweg, Hayo Hindriksweg, W. van Graftweg, K.D. Parmentierweg, G.J. Geyssendorfferweg en P. Soerweg. De wijk heeft een karakteristiek stelsel van brandgangen met heggen als tuinafscheiding.

Met de komst van de RLS komen veel gezinnen uit Brabant met veelal een Rooms-Katholieke geloofsovertuiging. Om die reden komen er in 1956 een Rooms-Katholieke kerk en een Rooms-Katholieke lagere school. Tegenwoordig is de school verdwenen en verplaatst naar de wijk Groote Veen en doet de kerk dienst als kinderopvang. Het sluiten van de tuindersveiling en de komst van nieuwe bewoners was voor de eigenaar van Café van Wijk aanleiding om er in 1957 zijn bioscoop Maxwill te starten. Deze sloot echter in 1967 weer om eerst een fotozaak te worden en later een pizzeria.

Straatnamenkaart Nieuwe Akkers

* Door op een onderstaande foto te klikken wordt deze vergroot en wordt aanvullende informatie getoond.

Terug naar overzicht wijken

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57