A+ A A-

Kontakt

Het verenigingsorgaan 'Kontakt' verschijnt vier keer per jaar en is gratis voor de leden van Ol Eel en mede mogelijk gemaakt door adverteerders. In 'Kontakt' staan verenigingsactiviteiten, verhalen en bijzondere (historische) wetenswaardigheden. Het ISSN nummer is: 1568-8895.

De redactie van Kontakt

De redactie bestaat uit: Diana Huls, Gerla Niemeijer-van Bergen, Trijnie Martens, Carin Bodewes en Jur Eckhardt en is te bereiken via het e-mailadres

Reeds verschenen nummers Kontakt

Eerder verschenen nummers zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij: Readshop in Eelde à € 4,00 per stuk.

kontakt omslag maart 2019 800Maart 2019, inhoud:                                                                                                                      

 • Van de redactie; Jur Eckhardt
 • Namens het bestuur, Jan Hendrik Hilbrants                                             
 • Uitnodiging Boeken- en Platenmarkt; Berend de Vries
 • Jaarverslag Vereniging Ol Eel; Coen Hofstee
 • Tussenstand toekomstvisie; Carin Bodewes
 • Jaarverslag Stichting Ol Eel; Otto Bakker
 • Dag van de Drentse Geschiedenis; Jur Eckhardt
 • Nieuwe boeken bibliotheek Ol Eel; Harry Douwes
 • Boeken Top-3 Harry Douwes
 • Lezing Egbert Boekema over Frieseveen; red.
 • Neijaorsvisite Ol Eel 2019; Jur Eckhardt
 • Fotocollage Neijaorsvisite; red.
 • Privacy reglement AVG; bestuur HV
 • Uitnodiging algemene ledenvergadering; red.
 • Oosterbroek deel 1; Jan ten Pas
 • Veelzijdig Ol Eel; Carin Bodewes
 • Werkgroep Streektaal; Gerla Niemeijer
 • Werkgroep Planning; Siebrand Westerhuis
 • Rondleiding Familiehotel; red.
 • Werkgroep Natuurlijke Historie; Jille Eilander
 • Archeologische vondsten; Karel Essink
 • Woordzoeker; red.
 • Wist u....??; red.

 

Het eerstvolgende nummer zal in juni 2019 verschijnen.

Bezoek het Historisch Centrum

Open op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Bezoek op andere dagen en tijden is mogelijk op afspraak. Tel: 050-3090874

of via  

In de periode juni t/m augustus gesloten.

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Bähler-Boermalaan 6

 facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57