A+ A A-

Ol Eel en ANBI

Contactgegevens

Internetadres http://www.oleel.nl  
Naam Stichting Ol Eel
RSIN-/Fiscaal nummer 
9253920
KvK nummer 41017923
Bezoek-Adres

Bähler-Boermalaan 6, 9765 AP Paterswolde

Post-adres Chopinweg 5, 9761 JK Eelde
e-mail adres info@oleel.nl
Land Nederland

Beleid

Doelstelling:

Kernprincipes en doelen: Stichting Ol Eel is een beheerstichting. Zij waakt over het financieel vermogen en de gebouwen waarin Ol Eel is gehuisvest. Ook is zij verantwoordelijk voor de bezittingen van Ol Eel, zoals voorwerpen, documenten (boeken, kaarten en dergelijke) foto's, video's en archieven, inclusief de opslag daarvan.

Beleidsplan:

De stichting Ol Eel heeft geen Beleisdplan maar ze heeft:

- Geen winstoogmerk en

- Controle van de gelden geschiedt door het bestuur. Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar bijeen.

Informatie over giften en schenkingen aan Ol Eel

Bestuurders stichting:

Voorzitter C.A.M. Bodewes
Penningmeester N. Harms
Secretaris O. Bakker
Notulist V. Lolkema
Lid C. Hofstee
Lid E. Grootjans
Lid K.J. Westerhof
Adviseur P. Kruit

Bestuurders vereniging:

Voorzitter J.H. Hilbrants
Secretaris C.R. Hofstee
Penningmeester   
S. Westerhuis
Vice voorzitter P. Arends
Lid J. Douwes-Hartlief
Lid D. Huls
Lid J. A. Smid

Beloningsbeleid

De Algemeen Nut beoogende Instelling Stichting Ol Eel kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Stiching: (artikel 8 statuten) "Bestuursleden genieten geen presentiegeld noch enige andere vergoeding, behalve die voor werkelijk gemaakte kosten, indien betrokkene die wenst te declareren."
Vereniging: (Artikel 9 statuten) "1. Bestuursleden, werkgroepleden en commissieleden genieten geen presentiegeld noch enige andere vergoeding, behalve die voor werkelijk gemaakte kosten, indien betrokkene die wenst te declareren. 2: Leden zonder functie kunnen geen enkele vergoeding declareren, tenzij met toestemming van het bestuur wegens werkelijk gemaakte kosten als gevolog van uitvoering van een bestuursopdracht."

Financiële rapportage 2016

Jaarverslag Stichting Ol Eel 2017

 

Subcategorieën

 • Historie

  Op 7 november 1980 is in Café Oud Gemeentehuis (Café Makken) te Eelde de Stichting Ol Eel opgericht.

  De stichting is in het leven geroepen om de geschiedenis van de gemeente Eelde in de meest ruime zin van het woord te achterhalen en vast te leggen.

  Tijdens het derde lustrum van Ol Eel krijgt de stichting in april 1996 voor het vele werk dat zij op historisch gebied voor Eelde heeft verricht de erepenning in goud van de gemeente Eelde uitgereikt.

  Op 1 januari 1998 fuseert de gemeente Eelde, als gevolg van een gemeentelijke herindeling in Drenthe, met de gemeenten Vries en Zuidlaren. Het werkgebied van Ol Eel blijft daarna beperkt tot het grondgebied van de voormalige gemeente Eelde.

  Op 6 februari 2004 is de organisatie van de Stichting Ol Eel gewijzigd. De Stichting Ol Eel wordt omgevormd in de Historische Vereniging Ol Eel, waarbij de doelstelling van de voormalige stichting ongewijzigd wordt overgenomen. Daarnaast wordt een vernieuwde Stichting Ol Eel opgericht.

  Tijdens de viering van het 25-jarig is een ledenwerfactie gehouden. Hierdoor stijgt het aantal leden in één keer van 800 naar 1100. 

  Het 30-jarig bestaan is in november 2010 gevierd met de uitgave van het boek "De heren van Paterswolde" en een drietal opvoering van een spetterende revue. Deze revue is door eigen leden geschreven en opgevoerd.

 • De vereniging Ol Eel

   (groepsfoto bestuur)

  De Historische Verening Ol Eel is op 6 februari 2004 opgericht en ontstaan uit de Stichting Ol Eel.

  Het doel van de vereniging is het achterhalen, verzamelen, ordenen, verbreiden en (doen) bewaren van gegevens en voorwerpen ten aanzien van de geschiedenis van de voormalige gemeente Eelde.

  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door nauw samen te werken met Stichting Ol Eel en eventuele beheers- en uitvoeringstaken uit te besteden aan Stichting Ol Eelde en door de instelling van diverse werkgroepen.

  Het bestuur van de Historische Vereniging Ol Eel organiseert onder haar verantwoordelijkheid activiteiten van algemeen historisch belang, zoals jaarvergadering, Neijaorsvisite, lezingen, exposities, locatiebezoeken, deelname aan markten.

  Ook onderhoudt het bestuur van de Historische Vereniging contacten met lokale (historische) verenigingen in het Noordenveld, de provincie Drenthe (provinciaal historicus, Drentse Historische Vereniging, Drents Historisch Overlege), instanties in het overige binnenland en de Duitse partnergemeente Wardenburg.

  Daarnaast houdt het bestuur de activiteiten van de werkgroepen en enkele commissie in het oog. Het verengingsbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor het uitgeven van het verenigingsblad Kontakt.

  Het verenigingsbestuur bestaat uit:

  Nico Harms, voorzitter

  Geert Arends, secretaris

  Siebrand Westerhuis, penningmeester

  Piet Arends, vice-voorzitter

  Diny Arens-Ubels

  Janny Douwes-Hartlief

  Fenny Krijthe

  Rijkent Bloem

  Jan A. Smid.

  Het postadres is:

  Historische Vereniging Ol Eel, p/a Molenweg 13, 9761 VB Eelde

  Email: info@oleel.nl

 • Kontakt
 • Lid worden?
 • De stichting Ol Eel

Bezoek het Historisch Centrum

Open op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Bezoek op andere dagen en tijden is mogelijk op afspraak. Tel: 050-3090874

of via info@oleel.nl  

In de periode juni t/m augustus gesloten.

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Bähler-Boermalaan 6

 facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email: info@oleel.nl

NL35 RABO 0376 0835 57