Logo

Ol Eel en ANBI

Contactgegevens

Internetadres http://www.oleel.nl  
Naam Stichting Ol Eel
RSIN-/Fiscaal nummer 
9253920
KvK nummer 41017923
Bezoek-Adres

Bähler-Boermalaan 6, 9765 AP Paterswolde

Post-adres Chopinweg 5, 9761 JK Eelde
e-mail adres
Land Nederland

Beleid

Doelstelling:

Kernprincipes en doelen: Stichting Ol Eel is een beheerstichting. Zij waakt over het financieel vermogen en de gebouwen waarin Ol Eel is gehuisvest. Ook is zij verantwoordelijk voor de bezittingen van Ol Eel, zoals voorwerpen, documenten (boeken, kaarten en dergelijke) foto's, video's en archieven, inclusief de opslag daarvan.

Beleidsplan:

De stichting Ol Eel heeft geen Beleisdplan maar ze heeft:

- Geen winstoogmerk en

- Controle van de gelden geschiedt door het bestuur. Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar bijeen.

Informatie over giften en schenkingen aan Ol Eel

Bestuurders stichting:

Voorzitter C.A.M. Bodewes
Penningmeester N. Harms
Secretaris O. Bakker
Notulist V. Lolkema
Lid C. Hofstee
Lid E. Grootjans
Lid K.J. Westerhof
Adviseur P. Kruit

Bestuurders vereniging:

Voorzitter J.H. Hilbrants
Secretaris C.R. Hofstee
Penningmeester   
S. Westerhuis
Vice voorzitter P. Arends
Lid J. Douwes-Hartlief
Lid D. Huls
Lid J. A. Smid

Beloningsbeleid

De Algemeen Nut beoogende Instelling Stichting Ol Eel kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Stiching: (artikel 8 statuten) "Bestuursleden genieten geen presentiegeld noch enige andere vergoeding, behalve die voor werkelijk gemaakte kosten, indien betrokkene die wenst te declareren."
Vereniging: (Artikel 9 statuten) "1. Bestuursleden, werkgroepleden en commissieleden genieten geen presentiegeld noch enige andere vergoeding, behalve die voor werkelijk gemaakte kosten, indien betrokkene die wenst te declareren. 2: Leden zonder functie kunnen geen enkele vergoeding declareren, tenzij met toestemming van het bestuur wegens werkelijk gemaakte kosten als gevolog van uitvoering van een bestuursopdracht."

Financiële rapportage 2016

Jaarverslag Stichting Ol Eel 2017

 

© Ol Eel | Alle rechten voorbehouden