1. Home
  2.  » 
  3. Over Ol Eel
  4.  » Organisatie

Organisatie

Er is een Vereniging Ol Eel en een Stichting Ol Eel. Hoe zit dat?

Op 7 november 1980 is in Café Oud Gemeentehuis (Café Makken) te Eelde Stichting Ol Eel opgericht. De stichting is in het leven geroepen om de geschiedenis van de gemeente Eelde in de meest ruime zin van het woord te achterhalen en vast te leggen.
Tijdens het derde lustrum van Ol Eel krijgt de stichting in april 1996 voor het vele werk, dat zij op historisch gebied voor Eelde heeft verricht, de erepenning in goud van de gemeente Eelde uitgereikt.

Op 6 februari 2004 is de rechtsvorm van Stichting Ol Eel gewijzigd. De stichting is omgevormd tot een vereniging, waarbij de doelstelling van de voormalige stichting ongewijzigd is overgenomen.
Een nieuwe Stichting Ol Eel is op dezelfde datum opgericht. Die krijgt als taak het beheren van de financiële middelen, de bezittingen en de gebouwen waarin Ol Eel is gehuisvest.

De vereniging is de uitvoerende tak van Ol Eel, samen met de leden van de vereniging organiseert zij activiteiten van algemeen belang, zoals jaarvergadering, Neijaorsvisite, lezingen, exposities, locatiebezoeken, deelname aan markten.
Daarnaast coördineert het bestuur van de vereniging de activiteiten van de clusters van werkgroepen: