1. Home
  2.  » 
  3. Over Ol Eel
  4.  » 
  5. Organisatie
  6.  » Cluster Communicatie

Cluster Communicatie

Bij Ol Eel vinden we het heel belangrijk om alle informatie, beelden en materialen die we in de loop der jaren verzameld en onderzocht hebben zo breed mogelijk te delen. Zowel op papier, op de computer, tablet of mobiel, als ‘live’ door middel van bijeenkomsten en lezingen.

 

Binnen het cluster Communicatie treffen we de volgende werkgroepen aan:

 

 

De werkgroep Website

Contactpersoon: Vera Lolkema: veralolkema@gmail.com

De werkgroep Website is ingesteld voor het beheren en onderhouden van de website van Ol Eel. Deze werkgroep zorgt voor een dynamische en actuele website. De redactie streeft er naar verschillende soorten informatie te delen, niet alleen artikelen, maar ook foto’s en filmpjes. Daarnaast hebben we een eigen Facebookpagina, die zeer actueel en interactief is.

Bibliotheek Ol Eel

De werkgroep Kontakt

Contactpersoon: Jur Eckhardt: kontaktoleel@gmail.com

Het verenigingsorgaan ‘Kontakt’ verschijnt vier keer per jaar en is gratis voor de leden van Ol Eel en mede mogelijk gemaakt door adverteerders. In ‘Kontakt’ staan verenigingsactiviteiten, verhalen en bijzondere (historische) wetenswaardigheden. Het ISSN nummer is: 1568-8895.

Bekijk hier de inhoud van de nieuwste uitgave.

Luchthavengebouw eind jaren veertig

De werkgroep Digitaal Beheer

Contactpersoon:Coen Hofstee: info@oleel.nl

De werkgroep Digitaal beheer is opgericht in 2019.De werkgroep zal binnen de vereniging zorg dragen voor het beheer en de inrichting van de IT-infrastructuur. Tevens zal de werkgroep zich bezig houden met het digitaal verzamelen van historisch materiaal en deze zoveel als mogelijk digitaal ontsluiten en te delen (Website / Facebook / enz.).

Om je een idee te geven van de (toekomstige) projecten:
–          Digitaal ontsluiten ledenblad Kontakt (1980 – 2015)
–          Digitaliseren en ontsluiten Dorpsklanken (1946 – 1995)
–          Digitaliseren Archief Historische Vereniging Ol Eel
–          Ontsluiten gegevens oude begraafplaats Eelde
–          Digitaal beschikbaar maken verzamelde collectie (kleding / foto’s / boeken / enz.)

Heb je ideeën om interessante historisch materiaal digitaal te ontsluiten dan vernemen wij die graag.

Fotoarchief Ol Eel

Werkgroep Dialoog

Contactpersoon:Doewe Pelleboer: oleel.dialoog@gmail.com

De werkgroep stelt zich ten doel om de dialoog met de bevolking aan te gaan en dit te bereiken door per jaar enkele thema-avonden te organiseren en hiermee een stukje historie onder de aandacht te brengen en de bezoekers daarbij actief te betrekken.

Het is de opzet om een programma samen te stellen waarin afwisselende doelgroepen worden betrokken. Afwisselend wat betreft leeftijdsgroep en afwisselend per thema. Die thema-avonden vinden veelal ergens op locatie plaats en worden voorbereid met personen die iets met dat bepaalde thema hebben. Tijdens de avonden zal de werkgroep met een filmpje en/of foto’s een historisch inzicht over het onderwerp geven. Daarna zal aan de hand van een aantal stellingen/onderwerpen actief de dialoog met de bezoekers worden aangegaan.