1. Home
  2.  » 
  3. Over Ol Eel
  4.  » 
  5. Organisatie
  6.  » Cluster Historie en Onderzoek

Cluster Historie en Onderzoek

Eén van de belangrijkste taken van Ol Eel is het onderzoeken van de historie van de voormalige gemeente Eelde op allerlei gebied en haar inwoners en dit vastleggen voor het nageslacht.

We mogen rustig stellen dat Ol Eel op dit gebied zeer actief is.

Binnen het cluster Historie en Onderzoek treffen we de volgende werkgroepen aan:

 

 

Boerderij Hooiweg 12a

De werkgroep Genealogie

Contactpersoon: Gerrit Kroon: gerrit.kroon@home.nl

De werkgroep Genealogie stimuleert, adviseert en verleent diensten  op het gebied van familieonderzoek. Daarnaast verricht de werkgroep onderzoek met betrekking tot lokale, historisch belangwekkende, onderwerpen met aanvullend genealogisch onderzoek.
De activiteiten van de werkgroep komen naar buiten door de uitgifte van boeken en de publicatie van artikelen in het verenigingsblad ‘Kontakt’.

Bibliotheek Ol Eel

De werkgroep Historie

Contactpersoon: Cathrinus Schaafsma: cschaafsma@home.nl

In januari 1981 is de werkgroep Historie opgericht met het doel het achterhalen en bestuderen van de geschiedenis van de gemeente Eelde in algemene zin, alsmede het op enigerlei wijze vastleggen daarvan. Hierdoor is deze informatie ook beschikbaar voor derden.

Alle belangrijke publicaties zijn opgenomen in de bibliotheek van Ol Eel. De kaarten zijn opgenomen in de kartotheek en losse stukken, oude documenten, schriften, akten en dergelijke in het archief van Ol Eel.

Luchthavengebouw eind jaren veertig

De werkgroep Luchtvaarthistorie

Contactpersoon: Doewe Pelleboer: doewepelleboer@gmail.com

De werkgroep Luchtvaarthistorie is in januari 2003 gestart. De activiteiten bestaan uit het doelgericht verzamelen en toegankelijk maken van relevante gegevens en/of materialen, die met de historie van het vliegveld Eelde en haar naaste omgeving samenhangen.

De werkzaamheden hebben in mei 2011 geleid tot de uitgifte van het boek “Vliegveld Eelde 1931 – 2011. 80 jaar in Vogelvlucht”, waarin de geschiedenis van en de activiteiten op het vliegveld worden beschreven. Verder heeft de werkgroep een naslagwerk samengesteld over vliegtuigongevallen die vanaf 1931 op of bij het vliegveld hebben plaatsgevonden. Dit wordt regelmatig bijgehouden. Ook heeft de werkgroep een naslagwerk opgesteld met luchtvaart gerelateerde monumenten in Eelde.

De werkgroep is een vraagbaak voor inkomende vragen over Vliegveld Eelde gerelateerde onderwerpen. De werkgroep is begonnen met het redigeren van de beschrijvingen van luchtvaartfoto’s uit het archief van Ol Eel.

De werkgroep onderhoudt contacten met directie en personeel van Groningen Airport Eelde en andere bedrijven op de luchthaven, alsmede met de Stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde.

Fotoarchief Ol Eel

 De Gravencommissie

Contactpersoon: Gerrit Kroon: gerrit.kroon@home.nl

De commissie houdt zich bezig met de inventarisatie van de begravingen op de oude begraafplaats in Eelde. Hun bevindingen zijn inmiddels vastgelegd in het boek “Laatste
rustplaats”.
De commissie bevordert het verantwoord omgaan met cultureel erfgoed, zoals funeraire monumenten. Dit houdt in dat beslissingen over gebruik, onderhoud, aanpassing,
hergebruik en reconstructie genomen moeten worden met besef van de historische betekenis van deze monumenten.