A+ A A-

Stichting Ol Eel

Stichting Ol Eel is op 6 februari 2004 door een algehele wijziging van de statuten heropgericht.
Stichting Ol Eel stelt zich ten doel:
a.    het voeren van het beheer over de ruimten, waarin de stichting en de vereniging hun werkzaamheden uitvoeren, alsmede het beheer over de (historische) goederen van de stichting.
b.    het oprichten en instandhouden van een historisch informatiecentrum met betrekking tot de voormalige gemeente Eelde.
c.    te bevorderen dat de historie van Eelde wordt bewaard, achterhaald en verbreid en de Historische Vereniging Ol Eel daarbij te ondersteunen.

Stichting Ol Eel is een beheerstichting. Zij waakt over het financiële vermogen en de gebouwen waarin Ol Eel is gehuisvest. Ook is zij verantwoordelijk voor de bezittingen van Ol Eel, zoals: voorwerpen, documenten (boeken, kaarten en dergelijke), foto's, dia's, video's en archieven, inclusief de opslag daarvan.
Het bestuur van de Stichting Ol Eel bestaat uit:

Peter kruit Voorzitter
Nico Harms Penningmeester
Otto Bakker Secretaris
Coen Hofstee Lid
Klaas Jan Westerhof Lid

Het postadres is:
Stichting Ol Eel
Zevenhuizerweg 89
9761 AD Eelde
Email:

Jaarverslag Stichting Ol Eel 2017

Jaarverslag Stichting Ol Eel 2018

Jaarverslag Stichting Ol Eel 2019

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57