A+ A A-

Historische Vereniging Ol Eel

Bestuur HV okt20 KleinDe Historische Vereniging Ol Eel is op 6 februari 2004 opgericht en ontstaan uit de Stichting Ol Eel. Het doel van de vereniging is het achterhalen, verzamelen, ordenen, verbreiden en (doen) bewaren van gegevens en voorwerpen ten aanzien van de geschiedenis van de voormalige gemeente Eelde.

 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door nauw samen te werken met Stichting Ol Eel en eventuele beheers- en uitvoeringstaken uit te besteden aan Stichting Ol Eel en door de instelling van diverse werkgroepen.

Activiteiten

Het bestuur van Historische Vereniging Ol Eel organiseert onder haar verantwoordelijkheid activiteiten van algemeen belang, zoals jaarvergadering, Neijaorsvisite, lezingen, exposities, locatiebezoeken,deel name aan markten.

Ook onderhoudt het bestuur van de vereniging contacten met lokale (historische) verenigingen in het Noordenveld, de provincie Drenthe (provinciaal historicus, Drentse Historische Vereniging, Drents Historisch Overleg), instanties in het overige binnenland en de Duitse partnergemeente Wardenburg.

Daarnaast houdt het bestuur de activiteiten van de werkgroepen en enkele commissie in het oog. Het verenigingsbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor het uitgeven van het verenigingsblad Kontakt.

Planning activiteiten

De werkgroep planning onderhoudt een planning van activiteiten en afspraken over vergadertijden en ruimtes. Nieuwe reserveringen of wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan Siebrand Westerhuis via email: .

De planning wordt op deze pagina regelmatig ververst. De planning.

Het verenigingsbestuur

Piet Arends Voorzitter
Coen Hofstee Secretaris
Siebrand Westerhuis Penningmeester
Jur Eckhardt Vice-voorzitter
Diana Huls Lid
Jan A. Smid Lid
Bert Ottens 2e penningmeester
Otto Bakker 2e secretaris

Het postadres is:
Historische Vereniging Ol Eel
p/a Vosbergerlaan 10
9761 AK Eelde
E-mail:

Jaarverslag vereniging Ol Eel 2018

Jaarverslag vereniging Ol Eel 2019

Stukken voor de Ledenvergadering 2019

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57