A+ A A-

Werkgroep Planning

In het verleden bleken er regelmatig activiteiten op hetzelfde moment en op dezelfde locatie plaats te vinden, dat willen wij voorkomen. Daarom is deze werkgroep opgericht.

De werkgroep zorgt ervoor dat de verschillende activiteiten (evenementen, lezingen, tentoonstellingen en vergaderdata) worden gepland in ruimtes en tijd en zichtbaar gemaakt worden.
Dus het coördineren en het vastleggen van alle activiteiten en afspraken binnen Ol Eel. De afspraken worden zichtbaar gemaakt in de Activiteitenplanning.

Aanmeldingen en wijzigingen in de activiteiten moeten aan de werkgroep Planning gemeld worden opdat de planning correct kan verlopen. Dit geldt ook voor afspraken over vergadertijden en ruimtes. Toestemming voor de activiteiten moeten de aanvragers zelf aanvragen aan het Bestuur met een plan van aanpak en een begroting.

Voor vragen, aanvullingen en opmerkingen kunt u zich wenden tot Siebrand Westerhuis via e-mail:

 

Bezoek het Historisch Centrum

Open op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Bezoek op andere dagen en tijden is mogelijk op afspraak. Tel: 050-3090874

of via  

In de periode juni t/m augustus gesloten.

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Bähler-Boermalaan 6

 facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57