Logo

Werkgroep Planning

In het verleden bleken er regelmatig activiteiten op hetzelfde moment en op dezelfde locatie plaats te vinden, dat willen wij voorkomen. Daarom is deze werkgroep opgericht.

De werkgroep zorgt ervoor dat de verschillende activiteiten (evenementen, lezingen, tentoonstellingen en vergaderdata) worden gepland in ruimtes en tijd en zichtbaar gemaakt worden.
Dus het coördineren en het vastleggen van alle activiteiten en afspraken binnen Ol Eel. De afspraken worden zichtbaar gemaakt in de Activiteitenplanning.

Aanmeldingen en wijzigingen in de activiteiten moeten aan de werkgroep Planning gemeld worden opdat de planning correct kan verlopen. Dit geldt ook voor afspraken over vergadertijden en ruimtes. Toestemming voor de activiteiten moeten de aanvragers zelf aanvragen aan het Bestuur met een plan van aanpak en een begroting.

Voor vragen, aanvullingen en opmerkingen kunt u zich wenden tot Siebrand Westerhuis via e-mail:

 

© Ol Eel | Alle rechten voorbehouden