Logo

Werkgroep Archieven

DSC03297 SmallDoor deze werkgroep worden talrijke belangrijke archieven volgens een ordeningsplan, toegespitst op verenigingen, geordend en daarna geinventariseerd in een geautomatiseerd systeem. Een tijdrovend, maar bijzonder belangrijk werk voor het nageslacht. Omvangrijke archieven worden vervolgens in bewaring gegeven aan de gemeente, aldaar opgeslagen en veiliggesteld voor volgende generaties. Hiervan wordt een overeenkomst opgemaakt. Ol Eel blijft eigenaar.

Door de werkgroep archieven is een inventatisatie gemaakt van alle archieven die verwerkt zijn.

Een overzicht van reeds bewerkte archieven, in bewaring gegeven archieven bij de gemeente en nog te inventariseren archieven kunt u hier vinden.

Bereikbaarheid

De werkgroep Archieven is dinsdags van 9.00 - 15.30 uur aanwezig in het Historisch Centrum. U bent van harte welkom.
Contactpersoon Evert Grootjans, te bereiken via het e-mailadres:

Jaarverslag werkgroep archieven 2017

Jaarverslag werkgroep archieven 2018

 

 

 

 

© Ol Eel | Alle rechten voorbehouden