Logo

Werkgroep Bibliotheek

werkgroep bibliotheek thumbOl Eel beschikt over een kleine 1.000 boeken, publicaties, rapporten en knipseldossiers. De werkgroep beheert de bibliotheek en draagt zorg voor de bijhouding van de digitale en analoge catalogus. Hiermee geeft zij mede invulling aan het doel van Ol Eel namelijk het verzamelen, ordenen, bewaren en verbreiden van gegevens ten aanzien van de geschiedenis van de voormalige gemeente Eelde. Regelmatig verschijnt een Nieuwsbrief met daarin o.a. de recent in de bibliotheek opgenomen boeken.

Contactpersoon:

Harry Douwes te bereiken via het e-mailadres:

Jaarverslag werkgroep bibliotheek 2017

Jaarverslag werkgroep bibliotheek 2018

© Ol Eel | Alle rechten voorbehouden