A+ A A-

Werkgroep Dialoog

Foto werkgroep kleinDe werkgroep stelt zich ten doel om de dialoog met de bevolking aan te gaan en dit te bereiken door per jaar enkele thema-avonden te organiseren en hiermee een stukje historie onder de aandacht te brengen en de bezoekers daarbij actief te betrekken.

Het is de opzet om een programma samen te stellen waarin afwisselende doelgroepen worden betrokken. Afwisselend wat betreft leeftijdsgroep en afwisselend per thema. Die thema-avonden vinden veelal ergens op locatie plaats en worden voorbereid met personen die iets met dat bepaalde thema hebben. Tijdens de avonden zal de werkgroep met een filmpje en/of foto's een historisch inzicht over het onderwerp geven. Daarna zal aan de hand van een aantal stellingen/onderwerpen actief de dialoog met de bezoekers worden aangegaan.

Bereikbaarheid:

Contactpersoon is Doewe Pelleboer, te bereiken via het emailadres:

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

 

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57