A+ A A-

Werkgroep Historie

werkgroep historie thumbIn januari 1981 is de werkgroep Historie opgericht met het doel het achterhalen en bestuderen van de geschiedenis van de gemeente Eelde in algemene zin, alsmede het op enigerlei wijze vastleggen daarvan. Hierdoor is deze informatie ook beschikbaar voor derden. De werkgroep heeft haar medewerking verleend aan het tot standkomen van het boek 'Lemferdinge, schakel in de tijd'. Dit boek, geschreven door het commissielid Nienke Domenie-Verdenius is in 2013 uitgekomen. Momenteel is de commissie bezig met een boek over de ontwikkeling van de landbouw in het Herinrichtingsgebied Peize.

Daarnaast wordt regelmatig gepubliceerd in het ledenblad "Kontakt", in het weekblad "Dorpsklanken", in het blad "Groen", van de afdeling Eelde-Paterswolde van het IVN en in "Der Gemeindespiegel", het tijdschift van Eelde's Duitse partnergemeente Wardenburg.

Alle belangrijke publicaties zijn opgenomen in de bibliotheek van Ol Eel. De kaarten zijn opgenomen in de kartotheek en losse stukken, oude documenten, schriften, akten en dergelijke in het archief van Ol Eel.

Bereikbaarheid

Contactpersoon is Cathrinus Schaafsma, te bereiken via het e-mailadres:

 Jaarverslag werkgroep historie 2017

Bezoek het Historisch Centrum

Open op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Bezoek op andere dagen en tijden is mogelijk op afspraak. Tel: 050-3090874

of via  

In de periode juni t/m augustus gesloten.

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

 facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57