Logo

Werkgroep Historie

nijsinghhuis200In januari 1981 is de werkgroep Historie opgericht met het doel het achterhalen en bestuderen van de geschiedenis van de gemeente Eelde in algemene zin, alsmede het op enigerlei wijze vastleggen daarvan. Hierdoor is deze informatie ook beschikbaar voor derden.

Alle belangrijke publicaties zijn opgenomen in de bibliotheek van Ol Eel. De kaarten zijn opgenomen in de kartotheek en losse stukken, oude documenten, schriften, akten en dergelijke in het archief van Ol Eel.

Bereikbaarheid

Contactpersoon is Cathrinus Schaafsma, te bereiken via het e-mailadres:

 Jaarverslag werkgroep historie 2017

© Ol Eel | Alle rechten voorbehouden