A+ A A-

Werkgroep Luchtvaarthistorie

werkgroep luchtvaarthistorie thumbDe werkgroep Luchtvaarthistorie startte in januari 2003. De activiteiten bestaan uit het doelgericht verzamelen en toegankelijk maken van relevante gegevens en/of materialen, die met de historie van het vliegveld Eelde en haar naaste omgeving samenhangen. Alle verzamelde voorwerpen, documenten, boeken en tijdschriften worden -voorzover relevant- bewaard in het archief van Ol Eel en in een kast in de Hesselinkzaal van het Historisch Centrum van Ol Eel.

Activiteiten van de werkgroep

Deze werkzaamheden hebben in mei 2011 geleid tot de uitgifte van het boek "Vliegveld Eelde 1931 – 2011. 80 jaar in Vogelvlucht", waarin de geschiedenis van en de activiteiten op het vliegveld worden beschreven. Verder heeft de werkgroep een naslagwerk samengesteld over vliegtuigongevallen die in de periode 1931 tot 2018 op of bij het vliegeveld hebben plaatsgevonden.

De werkgroep Luchtvaarthistorie houdt zich thans bezig met het inventariseren en beschrijven van luchtvaartmonumenten op Groningen Airport Eelde ten behoeve van onder andere een landelijke databank. De werkgroep is begonnen met het redigeren van de beschrijvingen van luchtvaartfoto's uit het archief van Ol Eel. Een permanente activiteit is het verzamelen van relevante persberichten over de luchthaven in een knipselmap. Ook het halfjaarlijks wijzigen van de thematische inhoud van een vitrine in de terminal van de luchthaven behoort tot de activiteiten.

De werkgroep onderhoudt contacten met directie en personeel van Groningen Airport Eelde en andere bedrijven op de luchthaven, alsmede met de Stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde.

Bereikbaarheid

Contactpersoon is: Doewe Pelleboer, te bereiken via het e-mailadres:

Jaarverslag werkgroep luchtvaarthistorie 2017

Jaarverslag werkgroep luchtvaarthistorie 2018

Jaarverslag werkgroep luchtvaarthistorie 2019

 

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57