Logo

Werkgroep Oude Verhalen

werkgroep oude verhalen thumbDe werkgroep verzamelt levensverhalen van dorpsgenoten sinds 2004. De drijvende kracht hierachter is Menno van Bergen. Menno vraagt dorpsgenoten om hun levensgeschiedenis op te schrijven. Er zijn er inmiddels 125 verzameld en 5 staan op stapel. De op schrift gestelde verhalen gaan merendeels over personen, beroepen, voorvallen en leveren een belangrijke bijdrage aan het bewaren van een tijdsbeeld. Af en toe wordt een verhaal gepubliceerd in het ledenblad Kontakt.

Ol Eel blijft verzamelen; mocht u interesse hebben om uw levensverhaal op te schrijven, neem dan contact op.

Bereikbaarheid

Contactpersoon: Menno van Bergen, te bereiken via het e-mailadres:

© Ol Eel | Alle rechten voorbehouden