1. Home
  2.  » 
  3. Nieuws
  4.  » Interessante lezing over Het groene vliegveld

Interessante lezing over Het groene vliegveld

Op dinsdagavond 23 mei organiseerde de Historische Vereniging Ol Eel een lezing die ging over de beginperiode van Vliegveld Eelde. De presentatie was van de werkgroepleden luchtvaart Hendrik Cazemier en Doewe Pelleboer. Verteld werd hoe het Vliegveld Eelde tot stand kwam en welke rol mw. Bähler-Boerma daarbij speelde. Ook werd er uitgebreid stil getsaan bij het vliegveld in oorlogstijd. Met een zaal vol geïnteresseerden werd er nog lang nagepraat.