1. Home
  2.  » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

INHOUD VAN DEZE WEBSITE

Alle informatie en materialen op deze Website zijn bedoeld voor informatie doeleinden passend binnen de statuten van Vereniging Ol Eel.

Ol Eel maakt gebruik van het betaalplatform Mollie-payments voor het afhandelen van betalingen.

ALGEMEEN

  1. Deze website onder het adres www.oleel.nl (verder aangeduid als “Website”) wordt beheerd door of namens de Historische vereniging Ol Eel. De Historische vereniging Ol Eel is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvK-nummer 04072974.
  2. Op de inhoud en het gebruik van deze Website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het gebruik van deze Website houdt aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoekt de Historische vereniging Ol Eel u deze Website verder niet te bezoeken of te gebruiken.
  3. De Historische vereniging Ol Eel behoudt zich het recht voor deze Website en de informatie daarop alsmede deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek daarom regelmatig deze pagina voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  • Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van de Historische vereniging Ol Eel, aan haar gelieerde rechtspersonen (bijvoorbeeld Stichting Ol Eel) bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
  • Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
  • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Historische Vereniging Ol Eel .

PRIVACY STATEMENT

  1. De Historische vereniging Ol Eel respecteert de privacy van de gebruikers van deze Website. Persoonsgegevens van de gebruiker worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. de Historische vereniging Ol Eel houdt zich hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
  2. De Historische vereniging Ol Eel zal de persoonsgegevens van de gebruiker alleen delen voor intern gebruik. De gegevens worden verder niet aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker, tenzij de Historische vereniging Ol Eel daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op  de website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ol Eel te mogen claimen of te veronderstellen.

Ol Eel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Bedenktijd

De levering van de boeken/diensten zal binnen 5 werkdagen worden aangeboden aan de vervoerder voor de aflevering bij besteller

Indien u iets besteld bij deze website geldt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Als u binnen de bedenktijd het bestelde in goede staat naar Ol Eel terugstuurt, dient u als klant eerst de kosten van de retourzending zelf te voldoen. Na ontvangst van de retourzending zal Ol Eel het aankoopbedrag en de verzendkosten storneren binnen 14 dagen na ontvangst goederen.