1. Home
  2.  » ANBI

Contactgegevens:

Internetadres  https://www.oleel.nl
Naam  Stichting Ol Eel
RSIN-/Fiscaal nummer  9253920
KvK nummer  41017923
Bankrekening: NL08RABO0315820950
Bezoek-Adres Schoollaan 16,
9765 AC, Paterswolde
Post-adres  Schultenweg 30, 9761 CJ, Eelde
e-mail adres  info@oleel.nl
Land  Nederland

Doelstelling:
Kernprincipes en doelen: Stichting Ol Eel is een beheerstichting. Zij waakt over het financieel vermogen van Ol Eel. Ook is zij verantwoordelijk voor een deel van de collectie de z.g. ‘kroonjuwelen’ van Ol Eel, inclusief de opslag daarvan.

Beleidsplan:
De stichting Ol Eel heeft geen beleidsplan maar ze heeft:
– Geen winstoogmerk en
– Controle van de gelden geschiedt door het bestuur. Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar bijeen.

Informatie van de belastingdienst over giften en schenkingen aan Ol Eel

Stichtingsbestuur:

Voorzitter  Peter Kruit
Penningmeester  Janny Koops
Secretaris  Fenny Eckhardt-Krijthe

Beloningsbeleid:
De Algemeen Nut beogende Instelling Stichting Ol Eel kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.
Stichting: (artikel 8 statuten) “Bestuursleden genieten geen presentiegeld noch enige andere vergoeding, behalve die voor werkelijk gemaakte kosten, indien betrokkene die wenst te declareren.”
Vereniging: (Artikel 9 statuten) “1. Bestuursleden, werkgroepleden en commissieleden genieten geen presentiegeld noch enige andere vergoeding, behalve die voor werkelijk gemaakte kosten, indien betrokkene die wenst te declareren. 2: Leden zonder functie kunnen geen enkele vergoeding declareren, tenzij met toestemming van het bestuur wegens werkelijk gemaakte kosten als gevolg van uitvoering van een bestuursopdracht.”

Jaarverslag stichting Ol Eel 2021