A+ A A-

Boeken te koop bij Ol Eel

Hieronder treft u de door Ol Eel uitgebrachte boeken aan die nog verkrijgbaar zijn.
Daarnaast zijn er boeken die inmiddels uitverkocht zijn of boeken die door derden zijn uitgegeven maar wel via Ol Eel verkrijgbaar zijn.

Boekje "Langs de verhalen - oorlogsverhalen uit Eelde"

boekje oorlogsverhalen1 AangepastDit boekje is een onderdeel van het project Oorlogsverhalen, in het kader van 75 jaar Vrijheid in 2020. Samen met het Herdenkingscomité Eelde zijn belangrijke plekken, gebeurtenissen en personen uitgezocht, die in verhaalvorm worden gepresenteerd door het Vertelgenootschap Dorp vol verhalen.

Natuur en landschappen rond Eelde-Paterswolde

Groen Boek omslag

Dit boek is een uitgave van de Historische Vereniging ‘Ol Eel’ en IVN-afdeling Eelde-Paterswolde.
Het boek is breed opgezet. Het begint met een beschrijving van de geologische ondergrond: de uit de IJstijdperiode stammende Tynaarlorug met de beekdalen van Oude Ae en Eelderdiep aan weerszijden. De vroegste bewoning wordt gepresenteerd aan de hand van archeologische opgravingen in het Groote Veen en in de woonwijk Ter Borch. Ook de vondsten uit de veenterpen in het lang geleden ontgonnen veengebied Neerwold komen aan bod.

De geschiedenis van de Eelder Kerk

foto boek dorpskerk"Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen". Zo luidt een bekend gezegde. In ons dorp is de Eelder Kerk, sinds 1996 beter bekend als de Dorpskerk, al sinds eeuwen op reis, niet naar verre oorden, maar op weg voor een reis door de tijd. Een reis die nu al negen eeuwen duurt en te oordelen naar de huidige vitaliteit nog lang niet ten einde is.

Laatste Rustplaats

omslag boek Laatste Rustplaats AangepastNog slechts een enkele keer per jaar vindt er een teraardebestelling plaats op de oude begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Eelde.
De werkgroep Genealogie van de Historische Vereniging Ol Eel heeft gemeend om na 190 jaar begravingen een balans te kunnen opmaken.

Lemferdinge schakel in de tijd

In het door Nienke Domenie-Verdenius geschreven boek ‘Lemferdinge Schakel in de tijd’ wordt de geschiedenis Omslag2 thumbbeschreven van het landgoed Lemferdinge en haar bewoners. De eerst bekende vermelding van het landgoed dateert van 1447. In dat jaar draagt Steven ter Borch ‘de hof to lemferdinge’ als huwelijksgeschenk over aan zijn zoon. 

Vliegveld Eelde 1931-2011, 80 jaar in vogelvlucht

vliegveld eelde 80 jaar thumbDe geschiedenis van het vliegveld is in dit boek in vogelvlucht vastgelegd. De ontwikkeling van en de activiteiten op het vliegveld worden beschreven, aangevuld met specifieke hoofdstukken over onder meer de Rijksluchtvaartschool, de baanverlenging en lijndiensten. Ook bedrijfsmatige en andere luchtvaartzaken komen aan de orde. Ruime aandacht is er voor de vliegtuigen.

Leve de landbouw !

leve de landbouw thumbEen beschrijving van de Noordenveldtentoonstellingen, die in de dorpen Rolde, Eelde, Peize, Smilde, Norg, Vries en Roden werden gehouden. Het doel was om de landbouw te bevorderen; onder andere door het houden van veekeuringen.

Drie eeuwen HORECA in Eelde

drie eeuwen horeca thumbHet boek geeft een beeld van de horecabedrijfstak in de laatste twee à drie eeuwen in de voormalige gemeente Eelde. Naast de beschrijving van 67 horecalokaliteiten, van hotel tot stamkroeg, van restaurant tot cafetaria, wordt ook aandacht besteed aan de sociale rol die deze gelegenheden in de dorpsgemeenschap hebben gespeeld. De lange weg die de invoering van de eerste drankwet uit 1881 heeft afgelegd is tekenend voor de tegengestelde belangen die overheden daarbij hadden. Ook de 'drankbestrijders' in hun ongelijke strijd tegen gebruik van alcoholhoudende drank komen aan bod.

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57