A+ A A-

Vogelbuurt

Kaart Vogelbuurt kleinVanaf de beginjaren zestig komt er een grote uitbreiding van het dorp op gang die in fases aan de westkant van het dorp, tussen de Vennerstraat en de Kooiweg, wordt gerealiseerd. De weide- en bouwlanden achter de veelal kleine boerderijtjes aan de Hooiweg worden bouwrijp gemaakt voor grootschalige woningbouw. In 1962 wordt aan de noordkant van het gebied begonnen met de Vogelbuurt dat onder het bestemmingsplan Helmerdijk Noord valt.

I Luchtfoto1975 200n totaal worden er 263 woningen en 20 garageboxen gebouwd. Voor deze buurt worden straatnamen gekozen die naar vogels zijn vernoemd: Patrijsweg, Fazantweg, Kievitweg, Merelweg, Gruttoweg, Leeuwerikweg, Merelweg en Kwikstaartweg gekozen. Om de bouw van de Patrijsweg mogelijk te maken worden delen van percelen aan de Hooiweg door de gemeente aangekocht.

De aankoop van boerderij van kweker Antoon Smid tegenover de Vennerstraat, gaat minder voortvarend. Via een gerechtelijke onteigeningsprocedure moet de financiële compensatie opgelost worden, waarna de boerderij wordt afgebroken. De huizen aan de Patrijsweg en de Fazantweg worden het eerst gebouwd. Dit zijn rijtjes ééngezinswoningen. De eerste bewoners zijn veelal “doorstromers” uit onder andere de wijk Nieuwe Akkers. De andere woningen in deze buurt gaan bewoond worden door nieuwe ingezetenen die onder anderen werkzaam zijn bij de Gasunie in Groningen. Het zijn de lokale bouwondernemers Pool en Steenhuis (later overgenomen door plaatsgenoot Bos) die het grootste deel van de bouw voor hun rekening nemen.

HelmerdijkWinkelcentrum kleinEen perceel gelegen aan de Helmerdijk tussen de Patrijsweg/Fazantweg krijgt eerst de bestemming winkelcentrum. Echter in 1976 wordt besloten dit niet te realiseren omdat ondernemers onvoldoende belangstelling hebben. Het gebied, bestemmingsplan Helmerdijk Centrum genaamd, krijgt dan een woonbestemming. De Helmerdijk wordt in zuidelijk richting naar de Hooiweg omgelegd en vanaf 1981 worden in het vrijgekomen gebied de woningen aan het Patrijshof gebouwd. Door de omlegging van de Helmerdijk komt er extra ruimte aan de Fazantweg, Patrijsweg en Helmerdijk zodat daar nog eens extra woningen worden gebouwd. In het midden van de jaren tachtig worden de bouwactiviteiten van beide bestemmingsplannen afgerond.

 In totaal verdwijnen tien boerderijtjes uit het dorpsbeeld om ruimte te maken voor het Patrijshof en de verlegde Helmerdijk. Het gaat daarbij om de volgende woningen/boerderijen. Kaartje

 Perceel:  Locatie: Bewoners:
 Hooiweg 54   Tegenover Vennerstraat / Latere Kwikstaartweg   Fam. A. Smit
 Hooiweg 34  Bij splitsing Hooiweg-Helmerdijk / Latere Patrijshof    Fam. L. Ensing 
 Hooiweg 32  Bij splitsing Hooiweg-Helmerdijk / Latere Patrijshof  Fam. E.F. Bakker 
 Hooiweg 30  Hooiweg / Latere omlegging Helmerdijk
 Fam. J.F. Stalman 
 Hooiweg 28  Hooiweg / Latere omlegging Helmerdijk
 Fam. J. Boerema
 Helmerdijk 1   Helmerdijk / Latere Patrijshof  Fam. H. Been
 Helmerdijk 3  Helmerdijk / Latere Patrijshof  Fam. H. Boerma
 Helmerdijk 2  Helmerdijk / Latere omgelegde Helmerdijk
 Fam. K. Raap
 Helmerdijk 4  Helmerdijk / Latere omgelegde Helmerdijk
 Fam. H. Veenhuis
 Helmerdijk 6  Helmerdijk / Latere omgelegde Helmerdijk  Fam. Meulenkamp

Straatnamenkaart Vogelbuurt 

* Door op een onderstaande foto te klikken wordt deze vergroot en wordt aanvullende informatie getoond.

Terug naar overzicht wijken

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57