1. Home
  2.  » 
  3. Over Ol Eel
  4.  » Werkgroep Dialoog

Werkgroep Dialoog

De werkgroep stelt zich ten doel om de dialoog met de bevolking aan te gaan door enkele thema-avonden per jaar te organiseren en hiermee een stukje historie onder de aandacht te brengen en de bezoekers daarbij actief te betrekken.

Het is de opzet om een jaarprogramma samen te stellen waarin afwisselende doelgroepen worden betrokken. Afwisselend wat betreft leeftijdsgroep en afwisselend per thema. Die thema-avonden vinden veelal ergens op locatie plaats en worden voorbereid met personen die iets met dat bepaalde thema te maken hebben. Tijdens de avonden zal met een filmpje en/of foto’s een historisch inzicht over het onderwerp geven. Daarna zal aan de hand van een aantal stellingen/onderwerpen actief de dialoog met de bezoekers worden aangegaan.