1. Home
  2.  » 
  3. Over Ol Eel
  4.  » 
  5. Organisatie
  6.  » Bestuur

Bestuur

Bestuur Vereniging Ol Eel

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit:

Piet Arends Voorzitter
Coen Hofstee                        Secretaris
Bert Ottens Penningmeester
Jur Eckhardt Vice-voorzitter
Diana Huls Lid
Jan A. Smid Lid
Otto Bakker 2e secretaris

Het postadres is:
Historische Vereniging Ol Eel
p/a Vosbergerlaan 10
9761 AK Eelde
E-mail:info@oleel.nl

 

Bestuur Vereniging Ol Eel

Bestuur Stichting Ol Eel

Stichting Ol Eel is op 6 februari 2004 door een algehele wijziging van de statuten heropgericht.
Stichting Ol Eel stelt zich ten doel:
a.    het voeren van het beheer over de ruimten, waarin de stichting en de vereniging hun werkzaamheden uitvoeren, alsmede het beheer over de (historische) goederen van de stichting.
b.    het oprichten en instandhouden van een historisch informatiecentrum met betrekking tot de voormalige gemeente Eelde.
c.    te bevorderen dat de historie van Eelde wordt bewaard, achterhaald en verbreid en de Historische Vereniging Ol Eel daarbij te ondersteunen.

Stichting Ol Eel is een beheerstichting. Zij waakt over het financiële vermogen en de gebouwen waarin Ol Eel is gehuisvest. Ook is zij verantwoordelijk voor de bezittingen van Ol Eel, zoals: voorwerpen, documenten (boeken, kaarten en dergelijke), foto’s, dia’s, video’s en archieven, inclusief de opslag daarvan.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Peter kruit Voorzitter
Nico Harms Penningmeester
Otto Bakker Secretaris
Coen Hofstee Lid
Klaas Jan Westerhof Lid

Het postadres is:
Stichting Ol Eel
Zevenhuizerweg 89
9761 AD Eelde
Email:info@oleel.nl
Bankrekening Stichting: NL08RABO0315820950

Jaarverslag stichting Ol Eel 2021