A+ A A-

Werkgroep Foto's

werkgroep foto thumbOl Eel heeft in zijn ruim 35-jarig bestaan een enorme verzameling foto's en ander beeld- en geluidsmateriaal opgebouwd. Het beheren, inventariseren, digitaliseren, beschrijven en rubriceren van deze collecties behoort tot de belangrijkste taken van deze zeer actieve werkgroep. Zo zijn de circa 10.000 genummerde foto's direct vanuit deze website te benaderen. De gedigitaliseerde collectie is ondergebracht in het Drents Fotoarchief, een gezamenlijk project van de Drentse gemeenten. De originelen zijn allemaal opgeslagen in het eigen fotoarchief, zodat op verzoek kopieën kunnen worden opgevraagd en toegezonden.

De werkgroep organiseert in en buiten het Historisch Centrum fototentoonstellingen over actuele thema's. Heeft u oude foto's of films in uw bezit dat voor de werkgroep belangrijk kan zijn neem a.u.b. contact op.

Bereikbaarheid

• Van half september tot half mei iedere woensdag van 14.00 - 16.00 uur in het Historisch Centrum

• Bestelling van foto's (ook voor familieboeken, scripties e.d.) bij Jan Smid:

            - E-mail:
            - Telefoon: 050-3091308;
            - Kosten € 4,00 per stuk excl. eventuele verzendkosten. Digitale foto € 3,00 per stuk.

 Jaarverslag werkgroep foto's 2017

Jaarverslag werkgroep foto's 2019

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57