Logo

Werkgroep Foto's

werkgroep foto thumbOl Eel heeft in zijn ruim 35-jarig bestaan een enorme verzameling foto's en ander beeld- en geluidsmateriaal opgebouwd. Het beheren, inventariseren, digitaliseren, beschrijven en rubriceren van deze collecties behoort tot de belangrijkste taken van deze zeer actieve werkgroep. Zo zijn de circa 10.000 genummerde foto's direct vanuit deze website te benaderen. De gedigitaliseerde collectie is ondergebracht in het Drents Fotoarchief, een gezamenlijk project van de Drentse gemeenten. De originelen zijn allemaal opgeslagen in het eigen fotoarchief, zodat op verzoek kopieën kunnen worden opgevraagd en toegezonden.

De werkgroep organiseert in en buiten het Historisch Centrum fototentoonstellingen over actuele thema's. Heeft u oude foto's of films in uw bezit dat voor de werkgroep belangrijk kan zijn neem a.u.b. contact op.

Werkgroepleden

Jan Smid, Lammie Klip - Wietzes, Jan Rutgers, Jan Willem van Bruggen, Geert Arends.

Bereikbaarheid

• Van half september tot half mei iedere woensdag van 14.00 - 16.00 uur in het Historisch Centrum

• Bestelling van foto's (ook voor familieboeken, scripties e.d.) bij Jan Smid:

            - E-mail: ja.smid@home.nl
            - Telefoon: 050-3091308;
            - Kosten € 4,00 per stuk excl. eventuele verzendkosten. Digitale foto € 3,00 per stuk.

 Jaarverslag werkgroep foto's 2017

© Ol Eel | Alle rechten voorbehouden