A+ A A-

De Bibliotheek van Ol Eel

Ol Eel beschikt over een kleine 1.000 boeken, publicaties, rapporten en knipseldossiers. Dit aantal groeit nog gestaag. De bibliotheekcollectie is ondergebracht in onze bibliotheek in de Hesselinkzaal van het Historisch Centrum . De boeken zijn daar tijdens de openingsuren te raadplegen. De boeken worden bij hoge uitzondering uitgeleend. Ook zijn tijdschiften van om liggende historische verenigingen in te zien. Regelmatig verschijnt een Nieuwsbrief  met daarin o.a. de recent in de bibliotheek opgenomen boeken.

Ook kunt u in het Historisch Centrum bezoeken tijdens openingstijden op woensdagmiddagen tussen 14.00-16.00 uur.

Online Catagolus

De inhoud van de bibliotheek is gecatalogiseerd met behulp van het geautomatiseerde bibliotheeksysteem LibraryThing. Deze catalogus is voor een ieder via internet te raadplegen. De inhoud van de bibliotheek is zowel in de boekenkast als in de catalogus in een 25-tal rubrieken ingedeeld. Rechts bovenin vindt u de aanwijzing: 'Doorzoek mijn bibliotheek'. Door hier een zoekwoord in te voeren kunt u zoeken op schrijver, titel, trefwoord of op elk ander, in de catalogus voorkomend woord. Tevens is in de Hesselinkzaal een catalogus op papier aanwezig met beperkte zoekmogelijkheden. 

 

Bezoek het Historisch Centrum

Het Historisch Centrum is i.v.m. Corona gesloten.

meer informatie:

Contactgegevens Ol Eel

Historisch Centrum Ol Eel

 

Mw. Bähler-Boermalaan 6

facebook-icon        Facebook

9765 AP Paterswolde

YouTube logo
     You Tube

Telefoon: 050-3090874

 googlemaps 32       Google Maps

Email:

NL35 RABO 0376 0835 57