1. Home
  2.  » 
  3. Geschiedenis
  4.  » 
  5. Bijzondere locaties
  6.  » Ons Dorpshuis

Ons Dorpshuis

Op 21 april 1915 is op initiatief van mevrouw Gezina Bähler-Boerma en professor dr. Hajo Uden Meyboom de vereniging “Ons Dorpshuis” opgericht. Voor de huisvesting wordt een bezitting van Jan Evert Scholten aan de Vosbergerlaan (thans Bähler-Boermalaan) gehuurd. De officiële opening van het eerste dorpshuis van Nederland vindt plaats op 3 oktober 1915.

Ons Dorpshuis is niet alleen een huis voor ontmoetingen, maar heeft vooral een
duidelijke functie als centrum voor ontwikkeling en maatschappelijke ondersteuning. De
verschillende deuren zijn de toegang voor ontwikkeling en ontspanning van kleuter tot
bejaarde, maar ook een gelegenheid voor het krijgen van vakonderwijs en dan met name
tuinbouwonderwijs en nijverheidsonderwijs. Om de Eelder bevolking de mogelijkheid te
bieden zich te ontwikkelen wordt in Ons Dorpshuis een bibliotheek geopend.

Na de bevrijding nemen de Canadezen hier hun intrek. In 1946 wordt een vervuild en
ontredderd gebouw aangetroffen. Het gebouw ondergaat ingrijpende bouwkundige
aanpassingen.

Op 24 januari 1964 slaat het noodlot toe. Door een felle brand gaat een groot deel van
het gebouw in vlammen op. Het voorhuis blijft echter gespaard en de verzekering dekt
gelukkig de schade. Hierdoor is herbouw mogelijk.

In maart 1984 wordt na een ingrijpende verbouwing van het voor- en achterhuis de
opening verricht door gedeputeerde C. van Dijk. De laatste verbouwing in 1994, feitelijk
een aanbouw, is een uitbreiding met kantoren aan het voorhuis.