1. Home
  2.  » 
  3. Geschiedenis
  4.  » Verdwenen panden

Verdwenen panden

Het dorp ziet er allang niet meer uit zoals vroeger. In de loop der jaren verandert de maatschappij, de industrie, de landbouw en vooral verandert de omvang van het dorp. Dat heeft gevolgen voor de omgeving. De komst van de automobielen heeft gevolgen voor het wegennet. De opkomst van de voedingsindustrie heeft gevolgen voor de molenaars, de zuivelfabrieken en de boerderijen.
De groei van het dorp maakt dat er nieuwe wijken komen, dat er nieuwe scholen en kerken komen. Het uiterlijk van het dorp wijzigt flink en doet dat nog steeds.

Hele gebouwen en complexen worden in de loop der tijd afgebroken om plaats te maken voor iets anders. Van een aantal hieronder een, lang niet compleet, overzicht: