1. Home
  2.  » 
  3. Geschiedenis
  4.  » 
  5. Gemeente Eelde
  6.  » Vlag en wapen

Vlag en wapen

 Vlag

Bij besluit van 1 oktober 1962, nr. 10 heeft de raad van de gemeente Eelde besloten tot invoering en vaststelling van een officiële gemeentevlag. Mr. G.A. Bontekoe, een bekend deskundige op het gebied van gemeentewapens en –vlaggen, heeft het ontwerp gemaakt. Zijn ontwerp heeft de volgende omschrijving: De Hoge Raad van Adel laat bij schrijven van 20 november 1931 weten dat het ernstige bezwaren heeft tegen een voorgesteld wapen voor de gemeente Eelde. Dit college is van mening dat het ontwerp als geheel de nodige eenvoud miste, zodat het op cachetten (lakstempels) en rubberstempels niet tot zijn recht zou komen.

De vlag van Eelde

Wapen

De Hoge Raad van Adel laat bij schrijven van 20 november 1931 weten dat het ernstige bezwaren heeft tegen een voorgesteld wapen voor de gemeente Eelde. Dit college is van mening dat het ontwerp als geheel de nodige eenvoud miste, zodat het op cachetten (lakstempels) en rubberstempels niet tot zijn recht zou komen. De Hoge Raad van Adel adviseert de minister van justitie de Koningin in overweging te geven aan de gemeente Eelde, indien deze zich daarmee kan verenigen, het volgende wapen te verlenen met de volgende omschrijving. “In goud een omgewende opvliegende raaf van sabel aan wier bek een kruisboog van azuur hangt met schacht en kruk van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.” Voor de kleuraanduidingen zijn wapenkundige uitdrukkingen gebruikt waarbij sabel staat voor zwart, azuur voor blauw en keel voor rood. Een schacht is een pijl, terwijl een kruk een soort handvat is. Het gemeentebestuur gaat hiermee akkoord, zodat bij Koninklijk Besluit van 5 februari 1932, nr. 40 aan de gemeente Eelde een eigen wapen is verleend zoals hier omschreven.

 

 

Het wapen van Eelde