1. Home
  2.  » 
  3. Geschiedenis
  4.  » 
  5. Gemeente Eelde
  6.  » Vlag en wapen

Vlag en wapen

 De vlag van EeldeVlag

 Bij besluit van 1 oktober 1962, nr. 10 heeft de raad van de gemeente Eelde besloten tot invoering en vaststelling van een officiële gemeentevlag. Mr. G.A. Bontekoe, een bekend deskundige op het gebied van gemeentewapens en –vlaggen, heeft het ontwerp gemaakt. Zijn ontwerp heeft de volgende omschrijving:

“Een vlag, waarvan de lengte zich verhoudt tot de hoogte als 3 : 2, geel van kleur en beladen met een blauw en roodgekleurd kruis. De horizontale arm, ter breedte van een vierde van de hoogte der vlag geplaatst op halver hoogte, tot het snijpunt van het kruis ter halver breedte boven rood en onder blauw en voorbij het snijpunt in omgekeerde kleuren; de vertikale arm van dezelfde breedte geplaatst op een derde van de lengte van de vlag, gemeten vanaf de broekzijde tot het snijpunt van het kruis boven aan de broekzijde ter halve breedte blauw en aan de andere kant rood en onder het snijpunt in omgekeerde kleuren. In de bovenhoek aan de broekzijde een zwarte ring, waarover heen een rode, zwart gevoegde bucht met drie kantelen en een zwart traliehek, zodanig geplaatst, dat de ring alleen aan de bovenzijde gesneden wordt.”

De vlag krijgt geel als hoofdkleur omdat het gemeentewapen een gouden veld heeft. Het rood en blauw komt ook in het gemeentewapen voor. Het zwart uit het wapen vindt men terug in de ring, die herinnert aan de waterburcht in Eelde. De burcht op de ring accentueert nog de betekenis van die ring en kan gelden als herinnering aan de havezathen in Eelde-Paterswolde.
Bij de vaststelling van het besluit is bepaald dat burgemeester en wethouders maatregelen dienen te nemen, die er toe leiden dat deze vlag bij alle passende gelegenheden op de daarvoor geëigende plaatsen wordt getoond.

Wapen

Het wapen van EeldeDe Hoge Raad van Adel laat bij schrijven van 20 november 1931 weten dat het ernstige bezwaren heeft tegen een voorgesteld wapen voor de gemeente Eelde. Dit college is van mening dat het ontwerp als geheel de nodige eenvoud miste, zodat het op cachetten (lakstempels) en rubberstempels niet tot zijn recht zou komen.

De Hoge Raad van Adel adviseert de minister van justitie de Koningin in overweging te geven aan de gemeente Eelde, indien deze zich daarmee kan verenigen, het volgende wapen te verlenen met de volgende omschrijving.

“In goud een omgewende opvliegende raaf van sabel aan wier bek een kruisboog van azuur hangt met schacht en kruk van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.”

Voor de kleuraanduidingen zijn wapenkundige uitdrukkingen gebruikt waarbij sabel staat voor zwart, azuur voor blauw en keel voor rood. Een schacht is een pijl, terwijl een kruk een soort handvat is.

Het gemeentebestuur gaat hiermee accoord, zodat bij Koninklijk Besluit van 5 februari 1932, nr. 40 aan de gemeente Eelde een eigen wapen is verleend zoals hier omschreven.