1. Home
  2.  » 
  3. Geschiedenis
  4.  » 
  5. Gemeente Eelde
  6.  » Vroege bewoners

Vroege bewoners

Het is bekend, dat er vóór 1139 al sprake is van bewoning van onze omgeving. Een grafheuvel en veenterpen wijzen op vroege bewoning van dit gebied van zand en veen. Archeologisch onderzoek in het uitbreidingsplan Groote Veen aan de zuidoostzijde van het dorp heeft in 2010 aangetoond, dat er in de Bronstijd (2000 – 800 jaar voor Christus) reeds sprake is van bewoning. Deze bewoners zijn redelijk ontwikkeld, houden vee, bewerken het land, bakken potten, spinnen garen en kennen geweven kleding. Eelde is niet aantrekkelijk voor de hunebedbouwers uit Scandinavië vanwege de lage ligging. Onze omgeving wordt in de IJzertijd pas aantrekkelijk, nadat een lange periode van droogte de hoge streken onbewoonbaar maken. Dit is ongeveer in de Romeinse periode (753 voor Christus tot 476 na Christus). Dan vindt ook de zogenaamde Grote Volksverhuizing plaats. Urnen uit die tijd zijn gevonden in Eelderwolde.