1. Home
  2.  » 
  3. Geschiedenis
  4.  » 
  5. Wijken
  6.  » Bloemenbuurt

Bloemenbuurt

Vanaf 1967 wordt in zuidelijk richting en aansluitend aan de Vogelbuurt, de Bloemenbuurt ontwikkeld. Ook wordt er aan de randen van de Bloemenbuurt, aan de Hooiweg westzijde en Helmerdijk zuidzijde nieuwbouw gepleegd. De buurten die vanaf de Helmerdijk in zuidelijke richting tot aan de Kooiweg worden gebouwd vallen onder het bestemmingsplan Helmerdijk Zuid. In dit hele bouwproject zijn in totaal 689 woningen en 187 garageboxen voorzien.

Locatie Bloemenbuurt in het dorp

Voor de Bloemenbuurt worden de volgende straatnamen gekozen: Anemoonweg, Kamperfoelieweg, Azaleaweg, Goudsbloemweg, Begoniaweg, Zonnebloemweg en de Hortensiaweg. De bouwkavels zijn veelal weilanden die aangekocht moeten worden. De woningen zijn voornamelijk geschakelde twee-onder-een-kap woningen en rijtjeswoningen. Het zijn koopwoningen en huurwoningen in de duurdere sector. De Kamperfoelieweg, de doorgaande weg in het midden van de buurt, heeft een brede groenstrook met parallelweg. Hieraan staan zogenaamde drive-in woningen met de garage onder de woning. De bewoners van de buurt zijn veelal nieuwe inwoners van het dorp die hun werk in Groningen hebben. Paterswolde wordt hierdoor ook steeds meer een forensendorp aan de zuidkant van de stad Groningen.

Linksvoor de Vogelbuurt, middenvoor de Bloemenbuurt en rechtsvoor de Schildersbuurt

Verder wordt er aan de zuidzijde van de Hortensiaweg op nummer 4 in 1970 de protestants/christelijke opleiding De Eekwal voor gezinsverzorgsters geopend. De school bestaat uit twee flats met daarin een afzonderlijk opleidingsgebouw dat met een gang met het internaatgebouw is verbonden. Bij de school wordt een groot kunstwerk “De verzorgende hand” geplaatst. De school krijgt later nog andere bestemmingen, zoals een opleiding van het toerisme en ondergaat een naamsverandering in De Clinck. Uiteindelijk wordt de school 1996 gesloopt en komt er woningbouw.

Op de hoek Azaleaweg/Kamperfoelieweg wordt tijdelijk een noodlokaal voor de kleuterschool Het Helmerhonk neergezet, dit in afwachting van het gereed komen van de kleuterschool De Anemoon die in november 1971 wordt geopend. Het gebouwtje van Het Helmerhonk is geschonken aan de wijkvereniging Westend aan de Kooiweg in Eelde. Als in 1985 bij wet wordt besloten dat het kleuteronderwijs en het basisonderwijs geïntegreerd moet worden, betekent dit het einde van De Anemoon en worden er op die plek vijf woningen gebouwd. Pas als na vele jaren duidelijk wordt dat er geen winkelcentrum Helmerdijk meer komt wordt er aan de Helmerdijk zuidzijde nog bijgebouwd en sluit de Bloemenbuurt op de Vogelbuurt aan.

Van deze wijk is een fotogalerij

Ook voor dit deelproject van Helmerdijk Zuid moet een pand het veld ruimen. Aan de westzijde van de Hooiweg is het de boerderij Hooiweg 24 van boderijder familie Zwaneveld dat wordt gesloopt en worden hier zeven twee-onder-een-kap woningen gebouwd.

boerderij Hooiweg 24 van boderijder familie Zwaneveld
Locatie Hooiweg 24
Straatnamenkaart Bloemenbuurt