1. Home
  2.  » 
  3. Geschiedenis
  4.  » 
  5. Wijken
  6.  » Nieuwe Akkers

Nieuwe Akkers

De komst van de Rijksluchtvaartschool (RLS) in 1954 heeft tot gevolg dat een groot aantal gezinnen zich in Eelde vestigt. De toestemming voor de bouw van woningen is in die tijd niet zo gemakkelijk en het gemeentebestuur probeert voor RLS-personeel extra bouwvergunningen te krijgen. Bij beschikking van 25 oktober 1952 kent de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting de gemeente 170 woningen toe uit het reservecontingent voor bijzondere ontwikkelingen. Het blijkt niet genoeg te zijn. Uiteindelijk komt het aantal woningen uit op tweehonderd en kan de wijk Nieuwe Akkers worden gebouwd.

Locatie Nieuwe Akkers in het dorp

In Paterswolde wordt een geschikt bouwterrein gevonden, ingesloten door de Hoofdweg, Novastraat, Hooiweg en Vennerstraat. Het gebied is circa 7 ha groot en in bezit van zestien eigenaren en enkele pachters. Ze gebruiken de gronden hoofdzakelijk voor de tuinbouw en moeten na verkoop van hun kavels op zoek naar ander grond. Het is de bedoeling om vooral ééngezinshuizen met drie slaapkamers en een beperkt aantal woningen met vier slaapkamers te bouwen. Vanwege de grondkosten is het noodzakelijk 36 flatwoningen met twee slaapkamers (in twee flats van drie etages) in het plan op te nemen. De Stichting Eelder Woningbouw houdt in november 1953 de aanbesteding van de eerste 64 woningen aan de Piet Soerweg, Dr. A. Plesmanweg en de Nieuwe Akkers. In de jaren daarna volgen nog eens 136 huizen.

Afgraving Nieuwe Akkers 1954 met Ties Huiting, ?, Jan Snijder en Evert Haaiema

Veel inwoners van Eelde-Paterswolde denken dat de naam ‘Nieuwe Akkers’ is bedacht voor de nieuwe woonwijk, maar dat is waarschijnlijk niet waar. Het lijkt erop dat de naam te maken heeft met de zandafgraving, die daar in het verleden is geweest. Het gebied bestaat uit zand- en veengrond met een aantal vennetjes. Er is in dit gebied nog wel eens turf gestoken, terwijl de hoge zandgronden zijn afgegraven. Gezegd wordt dat de woning Hayo Hindriksweg 32 op de originele hoogte staat.

Burgemeester en wethouders willen de straten in de wijk Nieuwe Akkers aanvankelijk namen geven als Schultenlaan, Drostenlaan, Ettenlaan, Etstoellaan, Dingspillaan, Karspellaan, Lottinglaan en Goorspraaklaan. Enkele raadsleden vinden dat betekenisloos voor nieuwe bewoners en daarom worden namen bedacht uit het vliegwereld: Dr. A. Plesmanweg, A.H.G. Fokkerweg, Generaal C.J. Snijdersweg, Hayo Hindriksweg, W. van Graftweg, K.D. Parmentierweg, G.J. Geyssendorfferweg en P. Soerweg. De wijk heeft een karakteristiek stelsel van brandgangen met heggen als tuinafscheiding.

Met de komst van de RLS komen veel gezinnen uit Brabant met veelal een Rooms-Katholieke geloofsovertuiging. Om die reden komen er in 1956 een Rooms-Katholieke kerk en een Rooms-Katholieke lagere school. Tegenwoordig is de school verdwenen en verplaatst naar de wijk Groote Veen en doet de kerk thans dienst als kinderopvang. Het sluiten van de tuindersveiling en de komst van nieuwe bewoners is voor de eigenaar van Café van Wijk aanleiding om er in 1957 zijn bioscoop Maxwill te starten. Deze sluit echter in 1967 om eerst in het pand een fotozaak te vestigen en later een pizzeria.

Van deze wijk is ook een fotogalerij met historische en meer recentere foto’s.

Straatnamenkaart Nieuwe Akkers