1. Home
  2.  » 
  3. Geschiedenis
  4.  » 
  5. Wijken
  6.  » Oranjepolder

Oranjepolder

De komst van de Rijksluchtvaartschool (RLS) in 1954 heeft tot gevolg dat een groot aantal gezinnen zich in Eelde vestigt. In navolging op de bouw van de Nieuwe Akkers wordt daarom voor deel van deze gezinnen de Oranjepolder gebouwd. De woningen ten behoeve van het Rijksluchtvaartschool personeel zijn veelal twee-onder-een-kap woningen. In april 1954 verandert het gebied achter het gemeentehuis aan de Legroweg. Deze verandering heeft betrekking op de bouw van 32 woningen voor de stafleden van de RLS. 

Locatie Oranjepolder in het dorp

Op deze gronden van het noordelijke deel van het Groote Veen lopen oorspronkelijk rechte lanen die van Paterswolde naar de Vosbergen zoals de Duinerlaan, het Paardepad en de Veenweg (nu Raadhuislaan/Beatrixlaan). Het plan om op particuliere basis de woningen te bouwen mislukt. Om toch aan de vraag te voldoen stelt het college de raad voor om zelf twee of drie woningtypen te gaan bouwen; uiteraard met een sluitende exploitatie.

De aanbesteding van de woningen geschiedt onderhands en wordt in de raadsvergadering van 16 april 1955 opgedragen aan de aannemer Derk Steenhuis uit Groningen, die voor zichzelf op de hoek Oranjelaan / Koningin Julianalaan een bungalow bouwt. Men rekent erop dat het bouwterrein achter het gemeentehuis na ongeveer tien jaar geheel verkocht is, maar de verkoop gaat veel sneller dan gedacht en is er ruimte voor extra woningbouw in de particuliere sector.

Eelde geeft de wegen in deze buurt namen die betrekking hebben op het Huis van Oranje. De gemeenteraad stelt op 25 augustus 1955 de volgende namen vast: Prinses Beatrixlaan (voormalige Veenweg), Oranjelaan (voormalige Paardepad), Prinses Irenelaan, Prins Bernhardlaan en Koningin Julianalaan. Op enkele plekken in de wijk, zoals aan de Irenelaan en aan de noordzijde van de Oranjelaan, is nog ruimte voor bouw van vrijstaande woningen. In 1958 is al er zo goed als geen plekje meer over.

Het gemeentehuis heeft  na de herindeling in 1998 heeft het gemeentehuis zijn functie verloren. Tegenwoordig is het een zorgcentrum.

Van deze wijk is ook een fotogalerij met historische en meer recentere foto’s

Paardepad nu Oranjelaan gezien vanuit nu de Bahler-Boermalaan
Straatnamenkaart Oranjepolder