1. Home
  2.  » 
  3. Geschiedenis
  4.  » 
  5. Wijken
  6.  » Paalakkers

Paalakkers

Vanaf de jaren vijftig ontstaan er met name in Paterswolde nieuwe wijken zoals de Nieuwe Akkers, Oranjepolder en Helmerdijk. In Eelde vindt er op dat moment op bescheidener wijze woninguitbreiding plaats. Aan de oostkant van het centrum komt woningbouw op gang aan de nieuwe Stoffer Holtjerweg, Korenbloemweg, Schultenweg en Drostweg.

Echter vanaf 1966 komt oostelijk daarvan een grote wijk tot ontwikkeling, de Paalakkers. Het wordt ingesloten tussen de Esweg, Schultenweg en de Wolfhorn. Voor deze wijk worden de volgende straatnamen toegekend: Kluivingskampenweg, Molkampen, Paalakkers, Dieveling, Knottenplat en Wolfhornkampweg. Verder worden de Drostweg en Stoffer Holtjerweg in oostelijke richting doorgetrokken tot in deze wijk.

Locatie Paalakkers in het dorp

Voor deze wijk worden 348 woningen en 132 garageboxen voorzien. De woningen zijn: 312 woningwetwoningen en 36 bejaardenwoningen. Het zijn allemaal rijtjeswoningen. De woningen aan de Paalakkers, Dievelings, Knottenplat en de Molkampen liggen aan smalle hofjes of trottoirs en hebben geen directe toegang tot de openbare weg. Het gebied tussen de Wolfhorn en de Kluivingskampenweg met in het midden de Molkampen wordt als eerste deel van de wijk gebouw, waarna verder in de richting van de Schultenweg en Esweg verder wordt uitgebreid. De bejaardenwoningen komen tussen de (verlengde) Stofferholtjerweg en de Esweg. Een groot gedeelte van de wijk werd gevuld met bewoners uit het eigen dorp. Een nieuwe generatie dorpsgenoten die gezinnen stichten.

Aanbouw woningen Dievelings, met Schultenweg op de achtergrond.
Kluivingskampenweg 10 in aanbouw. Wolfhorn op de achtergrond.
Kluivingskampenweg 8 in aanbouw. Schutenweg op de achtergrond.
Wolfhornkampweg 18 net afgebouwd.
Straatnamenkaart Paalakkers